Consulta els resultats i la infografia del passat ple ordinari del 25 de març

Dimarts, 30 de març de 2021 a les 00:00

El passat dijous 25 de març a les 19:30 es va celebrar el Ple Ordinari (PL/2021/05) de forma telemàtica a causa de les mesures de seguretat pel context sanitari per la COVID-19. El Ple va ser convocat per l'alcalde Marc Verneda, qui presideix l'òrgan amb la presència dels regidors i regidores que formen el consistori i va ser transmès per Ràdio Sentmenat.

El Ple es va executar segons el programa previst a la seva convocatòria. Primerament amb la Part Resolutiva, on es va començar donant compte dels decrets d'alcaldia aprovats pel consistori des de l'últim Ple i es van aprovar les darreres actes de Ple. A continuació es van presentar a votació els punts presentats a l'ordre de convocatòria; i finalment, la part per l'Activitat de Control del govern per part de l'oposició va expressar els seus precs i preguntes.

Part resolutiva

Despatx d'ofici. On es dóna comptes dels decrets d'alcaldia aprovats des de l'últim ple ordinari.

No remet a votació      1. Expedient 650/2021. Aprovar expedient de modificació de crèdits núm. 08/2021

Aquesta modificació de crèdit és per fer una inversió en ascensors, segons la normativa s'ha d'incorporar un nou element tècnic.

A favor 13 vots: (3) ACS, (3) PSC, (3) JxS, (1) ERC, (2) CUP, (1) Sra. Bibiana Pichardo.

Aprovat per unanimitat.       2. Expedient 713/2021. Donar conformitat a la proposta de tarifes del servei urbà d'autotaxi per l'any 2021

Donar conformitat a la proposta de tarifes del servei urbà d'autotaxi formulada pel col·lectiu de taxistes de Sentmenat.

A favor 13 vots: (3) ACS, (3) PSC, (3) JxS, (1) ERC, (2) CUP, (1) Sra. Bibiana Pichardo.

Aprovat per unanimitat.       3. Expedient 451/2021. Moció presentada pel grup de Junts per Sentmenat de "Suport a l'amnistia"

S'acorda:

1. Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via de la justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de participació política per mitjà de l'elecció de representants o per l'expressió directa d'una decisió, constitueixen mecanismes bàsics i essencials d'una societat democràtica.

2. Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia que, sense renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació, comporti l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa la del Tribunal de Comptes, per tots els actes i expressió d'unes idees, sentiments o símbols amb intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica per l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat, tipificats com a delictes o com a conductes determinants de responsabilitat administrativa realitzats des de l'1 de gener de 2013 i fins al moment de l'entrada en vigor de la Llei d'Amnistia, qualsevol que sigui llur denominació i contingut. Per a la seva plena efectivitat, aquesta amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució efectiva al conflicte polític amb l'Estat espanyol que inclogui el reconeixement del dret d'autodeterminació de Catalunya.

3. Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com que es reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i als col·lectius dels quals formen part, i s'hauran de preveure mesures en relació a tots els responsables de la repressió de drets fonamentals.

4. Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se i donar suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos polítics, el retorn dels exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius, i encoratjar a tots els agents cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta proposta a través d'un acord nacional per l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i polítics.

5. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a l'Associació de Municipis per la Independència.

A favor 10 vots: (3) ACS, (3) JxS, (1) ERC, (29 CUP i (1) sra. Bibiana Pichardo.

En contra 3 vots: (3) PSC.

Aprovada per majoria.      4. Expedient 734/2021. Moció presentada grup municipal socialista de "Mesures per evitar talls de llum i baixades de tensió, i millorar la supervisió i manteniment del subministrament elèctric"

S'acorda:

1 - Reconèixer i manifestar que l'energia i l'accés al subministrament energètic són un dret ciutadà i que, sota aquest principi, els poders públics han de disposar de les eines suficients per poder garantir que la prestació d'aquest dret sigui efectiva.
2. Instar les companyies d'energia al sanejament i modernització de les instal·lacions elèctriques, contribuint així a la millora de la qualitat del servei.
3. Instar les companyies elèctriques a executar un pla d'inversions amb un programa d'inspeccions periòdiques, amb la finalitat de garantir el bon estat de conservació de les instal·lacions, tal i com preveu la Llei 18/2008, del 23 de desembre, de garantia i qualitat del subministrament elèctric.
4. Obrir un canal específic per a les queixes i reclamacions ciutadanes i mantenir una interlocució amb aquestes companyies per tal de traslladar les queixes i problemes de caire municipal.
5. Reclamar als governs de l'Estat i a la Generalitat a desplegar un programa de rehabilitació d'habitatges amb l'objectiu de millorar l'eficiència energètica, el confort i el gaudi d'un habitatge digne per tota la ciutadania, sense excepcions.
6. Reclamar a la Conselleria d'Empresa que exerceixi les seves competències actuant i supervisant davant les companyies elèctriques que han de solucionar aquesta greu situació que pateixen moltes famílies amb caigudes contínues del subministrament elèctric a les seves llars i assegurin la continuïtat i la qualitat del servei.
7. Instar a la Conselleria d'Interior que agilitzi les denúncies veïnals quan es tracti d'identificar i resoldre usos i connexions fraudulentes a la xarxa de distribució, incloent-hi les provocades pels cultius de marihuana, que generen interrupcions en el subministrament, i que incorpori a representants i tècnics municipals d'aquest ajuntament per treballar conjuntament en resoldre aquestes incidències cada vegada més freqüents.
8. Instar a la Conselleria d'Empresa que elabori un mapa elèctric municipal on detalli la responsabilitat a cada àrea de quina és la seva empresa subministradora i on s'especifiqui les accions d'inversió i manteniment darrerament realitzades.

A favor 13 vots: (3) ACS, (3) PSC, (3) JxS, (1) ERC, (2) CUP, (1) sra. Bibiana Pichardo.

Aprovat per unanimitat.      5. Expedient 751/2021. Moció presentada pel grup municipal socialista "a favor del dret de manifestació, en contra de la violència i de suport als mossos i policia local"

S'acorda

PRIMER.- Defensar la manifestació pacífica com a via essencial per la defensa dels drets, de les reivindicacions i de les opinions, així com de la llibertat d'expressió, rebutjant les conductes violentes d'una minoria.
SEGON.- Demanar al govern de la Generalitat que planifiqui i doti suficientment els dispositius d'ordre públic davant els disturbis i actuacions violentes que es van produir als carrers de les principals ciutats catalanes i demanem que reflexionin i rectifiquin algunes formacions polítiques que, amb les seves declaracions públiques, afavoreixen i emparen la impunitat de les actuacions violentes.
TERCER.- Condemnar rotundament i rebutjar sense matisos el vandalisme, la intimidació i la violència com a forma de protesta.
QUART.- Manifestar el suport al conjunt del teixit comercial i empresarial del municipi, en un moment especialment dur per la crisi derivada de la pandèmia, i expressar la nostra solidaritat a totes les persones afectades pels actes de vandalisme i violència, que hagin patit danys personals o materials de qualsevol tipus.
CINQUÈ.- Mostrar tot el suport als mossos d'esquadra i la policia local que han patit aquests actes.
SISÈ.- Expressar el nostre reconeixement als serveis públics i municipals d'emergències, de neteja i manteniment, per la seva feina incansable per retornar la normalitat a les ciutats.
SETÈ.- Demanar al futur govern de Catalunya, als grups polítics amb representació parlamentària i als grups municipals amb representació en aquest consistori, que defensin la tasca i el compromís de servei públic del cos de Mossos d'Esquadra i les policies locals, així com de la resta de funcionaris públics.
VUITÉ.- Donar trasllat dels acords al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i a tots els sindicats policials.

A favor 3 vots: (3) PSC.

En contra 10 vots: (3) ACS, (3) JxS, (1) ERC, (2) CUP, (1) sra. Bibiana Pichardo.

Moció rebutjada


 

Darrera actualització: 08.04.2021 | 15:47

Imatges