Contactar

Tanca Formulari

Formulari de contacte

S'ha d'escriure dues vegades per assegurar que l'escrivim correctament.

Responsable: Ajuntament de Sentmenat

Finalitat: Tramitar procediments i actuacions administratives.

Legitimació: Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics atorgats a aquesta Entitat.

Destinataris: Se cediran dades, si escau, a altres Administracions Públiques i als Encarregats del Tractament de les Dades. No hi ha previsió de transferències a tercers països.

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s'explica en la informació addicional. Pot presentar escrit davant l’ajuntament en el següent enllaç: Exercici dels Drets de Dades personals. També podrà interposar una reclamació a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat/ca/inici)

Informació Addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de dades a la seu electrònica municipal: https://sentmenat.eadministracio.cat/ (Política de Privadesa)

Conservació de les Dades: Les dades es tractaran durant el temps necessari per a mantenir la finalitat del tractament. Posteriorment, es conservaran bloquejades per a complir amb els terminis legalment establerts, adoptant les mesures tècniques i organitzatives per impedir el seu tractament incloent la seva visualització, i estant únicament a la disposició de jutges, tribunals, ministeri fiscal o administracions públiques amb la finalitat de fer front a responsabilitats legals. Transcorregut el període legal requerit, es procedirà a la destrucció definitiva d'aquestes dades.

D'acord amb legislació vigent de Protecció de Dades de caràcter personal i el RGPD, l'informem que les seves dades seran tractades per a la gestió, i posterior notificació de l'estat o resolució d'aquesta comunicació. El Responsable del tractament és l'AJUNTAMENT DE SENTMENAT, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control corresponent, i també davant del Delegat de protecció de dades en dpd@sentmenat.cat i podrà dirigir-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i oposició de les seves dades


Darrera actualització: 04.02.2016 | 08:58
Darrera actualització: 04.02.2016 | 08:58