Reglament de Participació Ciutadana

L'Ajuntament de Sentmenat, com a institució pública més propera als ciutadans i donant resposta a una demanda cadavegada més gran de la pròpia ciutadania, té la voluntat d'acostar al màxim la seva acció als veïns i veïnes del poble. Per això, la participació ciutadana esdevé un principi fonamental que cal impulsar i no només per tal que les institucions actuïn segons les necessitats ciutadanes, sinó també pel mateix valor de la participació i la mateixa democràcia.

Les eleccions que tenen lloc cada quatre anys són la via per la qual els ciutadans i ciutadanes escullen el seu govern,en aquest cas municipal. Però un poble, per demostrar la seva vitalitat i avançar, necessita més que un govern. Un municipi necessita de les aportacions de tots: de l'alcalde/essa, de tots els regidors i regidores, de les associacions ientitats, dels veïns i veïnes... Tothom pot contribuir a fer Sentmenat millor des de la seva activitat i les seves responsabilitats.

El Reglament de Participació Ciutadana, doncs, vol donar resposta a aquesta necessitat i adequar-la a les condicionsdel segle XXI. A la necessitat d'obrir nous canals d'informació, nous espais de debat i intercanvi, noves eines per facilitarla presa de decisions des del consens.

En definitiva, el Reglament pretén articular i impulsar el coneixement dels drets de la ciutadania, les vies d'intercanvi mutu d'informació entre aquesta i l'Ajuntament, les eines de participació en els assumptes públics iel foment de l'associacionisme. Esperem que aquest instrument sigui el més útil possible per acostar la vida pública als ciutadans, per fer-los protagonistes de les decisions col·lectives. Una eina que, aprofundint en els principis dedemocràcia i progrés social, i amb el compromís de tots, ha de permetre al municipi de Sentmenat afrontar amb èxit els reptes del present i del futur.

Darrera actualització: 16.01.2023 | 16:21
Darrera actualització: 16.01.2023 | 16:21