Notícies
  • Jaume Carbonell Fidalgo Jaume Carbonell Fidalgo

    Primera Tinent d'Alcalde de Comunicació, Cultura, Educació, Joventut, Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) i Transparència

    Regidor i portaveu de la CUP-Amunt

    Assignació per assistència a òrgans col·legiats: 815,00€ bruts mensuals aproximadament (assistència a un Ple, dues Juntes de Govern Local i una Comissió Informativa, cada mes excepte agost i desembre).