Consell Escolar Municipal

El Consell Escolar Municipal de Sentmenat és l’òrgan bàsic de consulta, de participació i d’assessorament, de tots els sectors afectats respecte a l’ensenyament no universitari del poble.

El reglament del Consell Escolar es va aprovar en el Ple municipal del 27 de novembre de 2003 i es va publicar el 19 de març de 2004. Finalment, la constitució del Consell va ser el 23 de febrer de 2005.

El Consell té dos òrgans principals, el Ple i la Comissió Permanent. La funció principal del ple és debatre i aprovar els informes i els dictàmens referents a les competències explicitades als articles 2 i 3 dels estatuts. Està format per 33 membres, que es distribueix de la següent forma:

 • 7 membres de l’Ajuntament: L’alcalde o l’alcaldessa, el regidor o la regidora d’ensenyament i un representant de cada grup municipal.

 • 6 membres del sector de les famílies

 • 4 membres del sector dels alumnes

 • 6 membres del sector de mestres i professors/es

 • 5 membres del sector del personal d’administració i serveis

 • 5 membres del sector de directors i directores o titulars del centre (CEIP Can Sorts, l’escola Nostra Senyora del Pilar, el Cor Immaculat de Maria, Escola Bressol Sentmenuts i INS Sentmenat)

La Comissió Permanent, s’encarrega d’organitzar el Ple i els acords adoptats pel Ple. La Comissió està composta per:

 • President/a: Normalment alcalde o alcaldessa

 • Vice-President/a: Normalment regidor/a d’ensenyament

 • Un regidor o regidora de cada Grup Municipal

 • Un representant dels mestres/professors/es

 • Un representant dels alumnes

 • Un representant dels directors/es o titulars de centre

 • Un representant del personal d’administració i serveis

 • El secretari o la secretària

Totes les funcions i especificitats del Consell Escolar es troba més detallat al reglament o estatuts que es pot consultar clicant aquí. 

 

Darrera actualització: 17.03.2021 | 14:03
Darrera actualització: 17.03.2021 | 14:03