Retiment de comptes

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Els serveis més demandats son per aquest ordre: informació; registre de documents; tràmits relacionats amb el padró d’habitants; inscripcions a activitats culturals, festives, esportives, recreatives i educatives; atenció al consumidor; compulses de documents;  tramitacions dni’s; autoritzacions de crema; queixes i suggeriments; atenció en temes de cementeri municipal; assessorament jurídic; cens animals domèstics; procesos electorals,...

Durant l’any 2019 es varen realitzar prop de 18.000 atencions, unes 8.000 trucades telefòniques ateses, més de 7.000 persones ateses presencialment a les oficines municipals i prop de 3.000 per mitjans telemàtics. Respecte a anys anteriors s'estan mantenint el nombre d'atencions telefòniques, han disminuit les atencions presencials i han augmentat considerablement les atencions telemàtiques (seu electrónica municipal, plataforma EACAT de la Generalitat i bústia de correu municipal sentmenat@sentmenat.cat ).

 

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor

L'Oficina Municipal d'Informació a l'Consumidor (OMIC) és un servei gratuït d'informació i orientació a les persones consumidores que, a més, mitjana en els conflictes que puguin sorgir entre persones consumidores i l'empresariat, per a intentar una solució amistosa.

Durant l'últim any 2020, l’Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) ha recollit un total de 154 atencions, de les quals 114 han sigut reclamacions, 32 consultes d'informació i 8 denúncies i queixes. Per matèries, es varen presentar un total de 5 casos d'habitatge, 40 de subministraments bàsics (electricitat, aigua, etc.), 66 de telefonia, 28 de productes de comerç i 15 d'altres. Prop del 70% de les atencions es van resoldre en positiu pels consumidors.

 

Bústia de queixes i suggeriments del web de l’Ajuntament

La web oficial de l’Ajuntament és una eina vital de comunicació, transparència i bon govern en relació a la ciutadania. És per això, que la bústia de queixes i suggeriments del web juga un paper fonamental per assegurar el dret de la informació pública per part de la ciutadania.

 Durant l’últim any 2020, l’Ajuntament de Sentmenat ha certificat un total de 6 reclamacions de la bústia: tres d’elles en matèria d’urbanisme i incidències de la via pública, una d’elles en relació a la gestió dels tràmits electrònics i dues com a suggerències pel web.

 

Sol·licituds de drets d’accés a la informació pública

Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública, tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda, de què disposa aquest ajuntament

 Durant l’últim any 2020, la ciutadania de Sentmenat ha sol·licitat 0 vegades el tràmit electrònic d’accés a la informació pública. 

Darrera actualització: 23.03.2021 | 10:10
Darrera actualització: 23.03.2021 | 10:10