• José Manuel Vilchez Rendón José Manuel Vilchez Rendón

    Quart Tinent d'Alcalde d’Hisenda, Recursos Humans i Obres i Activitats.

    Regidor d'ACS

    Assignació per assistència a òrgans col.legiats: 815,00€ bruts mensuals aproximadament (assistència a un Ple ordinari, dues Juntes de Govern Local i una Comissió Informativa, cada mes excepte agost i desembre).

Tràmits