Càrrecs electes (retribucions i dedicació)

Retribucions

Les retribucions dels càrrecs electes de l'Ajuntament de Sentmenat depenen del tipus de dedicació. Hi ha dues modalitats: exclusiva o parcial.

DEDICACIÓ EXCLUSIVA (100% de la jornada): 

- Montserrat Rueda Miralles, alcaldessa. Retribució bruta mensual de 2.991,84 € (41.885,86 € bruts/any en 14 mensualitats).

NO HI HA MÉS DEDICACIONS.

Assistències

Concurrència efectiva dels regidors i regidores que no tenen dedicació exclusiva ni parcial a les sessions dels òrgans col•legiats dels que en formen part, en els següents termes:

 • 1. Per assistència i preparació de cada Junta de Govern (només Tinents d'Alcalde) 230 €. (dues sessions al mes, excepte a l'agost i al desembre, una).
 • 2. Per assistència a cada Ple que es celebri 230 (una sessió cada mes, excepte agost i desembre).
 • 3. Per assistència a cada junta de portaveus 125 € (es convoca en cas de necessitat).
 • 4. Per assistència a cada comissió informativa 125 € (una sessió 7 dies abans de cada Ple ordinari).
 • 5. Per assistència a cada tribunal de contractació 125 € (es convoca en cas de necessitat).
 • 6. Per assistència a cada comissió especial de comptes 125 € (una sessió a l'any)
 • 7. Per assistència a cada junta local de seguretat 125 € (es convoca en cas de necessitat).
 • 8. Per substitució de l’alcaldia (dia sencer 24 hores) 170 €
 • 9. Per substitució de l’alcaldia (migdia 12 hores) 85 €
  • Amb un màxim de 1.200 € /mensual per substitució d'alcaldia.

Assignacions per assistència als òrgans col·legiats dels càrrecs electes

Núria Colomé Rodríguez, primera tinenta d'alcaldessa: 815,00 €/mes bruts aproximadament excepte agost i desembre (en funció de les assistències als òrgans col·legiats).

Jordi Gilgado Ortiz, segon tinent d'alcaldessa: 815,00 €/mes bruts aproximadament excepte agost i desembre (en funció de les assistències als òrgans col·legiats).

Laure Gutiérrez Agudo, tercer tinent d'alcaldessa (portaveu PSC-CP): 815,00 €/mes bruts aproximadament excepte agost i desembre (en funció de les assistències als òrgans col·legiats).

Francesc Cadafalch Cano, quart tinent d'alcaldessa (portaveu Junts per Sentmenat - CM): 815,00 €/mes bruts aproximadament excepte agost i desembre (en funció de les assistències als òrgans col·legiats).

Carme Torrents Aubia, regidora de l'oposició (portaveu ERC-AM): 355,00 €/mes bruts aproximadament excepte agost i desembre (en funció de les assistències als òrgans col·legiats).

Marcel Alonso Farell, regidor de l'oposició: 230,00 €/mes bruts aproximadament excepte agost i desembre (en funció de les assistències als òrgans col·legiats).

Jesús Sellas Vila, regidor de l'oposició (portaveu VOX): 355,00 €/mes bruts aproximadament excepte agost i desembre (en funció de les assistències als òrgans col·legiats).

Santiago Acosta Gallego, regidor de l'oposició: 230,00 €/mes bruts aproximadament excepte agost i desembre (en funció de les assistències als òrgans col·legiats).

Brigitte Navarrete Moya, regidora de l'oposició (portaveu ACSENT-MCat): 355,00 €/mes bruts aproximadament excepte agost i desembre (en funció de les assistències als òrgans col·legiats).

Mireia Pascual Vilaró, regidora de l'oposició: 230,00 €/mes bruts aproximadament excepte agost i desembre (en funció de les assistències als òrgans col·legiats).

Jaume Carbonell Fidalgo, regidora de l'oposició (portaveu CUP Sentmenat-AMUNT): 355,00 €/mes bruts aproximadament excepte agost i desembre (en funció de les assistències als òrgans col·legiats).

Anna Zamora Sala, regidora de l'oposició: 230,00 €/mes bruts aproximadament excepte agost i desembre (en funció de les assistències als òrgans col·legiats).

Darrera actualització: 04.10.2023 | 12:02
Darrera actualització: 04.10.2023 | 12:02