Protecció de dades

Política de protecció de dades

Dades cedides: Titular de la taxa / Nom i cognoms / Adreça / Telèfon / Correu electrònic

Responsable: El responsable del tractament de les dades personals facilitades és l’Ajuntament de Sentmenat. L’empresa PreZero tractarà les dades per encàrrec de l’Ajuntament.

  • Ajuntament de Sentmenat– NIF P0826700G // Adreça: Plaça de Vila, 1, 08181 Sentmenat// Telèfon: 937 153 030

  • PreZero SL- NIF A82741067 // Adreça: Avinguda principal 21 D, 08181 Sentmenat // Telèfon: 937152900

Finalitat: La finalitat del tractament serà única i exclusivament la prestació del servei de recollida domiciliària de residus porta a porta i el servei de recollida a l’àrea de contenidors i el control i seguiment de l’ús d’aquests serveis per part de la població/usuaris.

Legitimació: La base jurídica per a dur a terme el tractament de dades és el compliment d’una missió d’interès públic, en base a les competències de l’Ajuntament en matèria de recollida de residus.

Termini de conservació: Les dades tractades es conservaran en els termes indicats en els dictàmens de la Comissió Nacional d’Accés Avaluació i Tria Documental de la Generalitat de Catalunya.

Destinataris: Es podran comunicar les dades a les següents categories d’Encarregats del tractament: Proveïdors del servei de recollida de residus domiciliaria; de hosting, de programes informàtics tipus CRM/ERP o plataformes de gestió de dades relacionades amb la recollida de residus, de comunicacions electròniques i de suport tècnic.

Drets: L’interessat pot exercir davant l’Ajuntament de Sentmenat els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició al tractament i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils. Per a l’exercici d’aquets drets l’interessat pot fer la seva sol·licitud per escrit a l’Ajuntament. En tot cas, l’interessat té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades si ho estima oportú.

Cessió de dades a tercers: Si al formulari es faciliten dades de tercers, vostè es compromet a donar trasllat del contingut íntegre d’aquesta clàusula i a obtenir el consentiment d’aquests.

Delegat de protecció de dades: Adreça electrònica PreZero: smnt.portaaporta@sentmenat.cat Adreça electrònica Ajuntament: sentmenat@sentmenat.cat

RESPONSABILITAT DE L’USUARI Els cubells lliurats són responsabilitat de l’usuari, tant pel que fa al seu manteniment com a la neteja. En cas de pèrdua o trencament es substituiran. Per sol·licitar-ho cal adreçar-se a l’Ajuntament. És un deure de l’usuari participar correctament en la recollida porta a porta, lliurar els residus correctament separats els dies, horaris i forma establerta. Queda totalment prohibit abandonar bosses o deixalles a la via pública així com no complir tots els deures subjectes a la ordenança vigent en cada moment.

Darrera actualització: 29.03.2022 | 08:35
Darrera actualització: 29.03.2022 | 08:35