Òrgans de govern i funcions

L’ajuntament de Sentmenat fonamenta la regulació del règim organitzatiu i del funcionament dels òrgans municipals, l’articulació dels drets i els deures dels membres de la Corporació i la de determinats aspectes administratius i de procediment de l’organització del municipi de Sentmenat; en el Règim Orgànic Municipal (ROM) aprovat en plenari el 3 de desembre de 2014.

Aquest Règim Orgànic Municipal (ROM) estableix l’organització del consistori i el seu correcte funcionament. D’aquesta forma, en el ROM s’estableixen els principals càrrecs de l’ens, i les seves principals competències i funcions.

Aquesta és la configuració orgànica de govern i competencial de l’Ajuntament de Sentmenat:

Òrgans de govern

El Ple municipal

• Atribucions normatives
• Atribucions de representació i identitat municipal
• Atribucions de control de la gestió política

L’alcalde

La Junta de Govern Local

Els Tinents/es d’alcaldia

• 1era. Tinent d’alcalde
• 2on. Tinent d'alcalde
• 3era. Tinent d'alcalde
• 4art. Tinent d'alcalde

Els Regidors/es de Regidories Delegades

Òrgans complementaris

Les Comissions Informatives

• Comissions Permanents: Comissió d’estudi, informe, seguiment i control
• Comissions Especials: Comissió especial de Comptes

Darrera actualització: 31.07.2020 | 09:10
Darrera actualització: 31.07.2020 | 09:10