Processos selectius

La selecció del personal al servei de l'administració pública s'ha de fer d'acord amb l'oferta pública d'ocupació i mitjançant el sistema de concurs, oposició o concurs oposició lliure, en el qual es garanteixin, en qualsevol cas, els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, com també el de publicitat

 

Darrera actualització: 29.03.2023 | 08:57
Darrera actualització: 29.03.2023 | 08:57