• Jordi Gilgado Ortiz
    Jordi Gilgado Ortiz 26-07-2023

    Segon tinent d'alcaldessa
    Regidor de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC), Serveis Econòmics, Serveis Centrals, Oficina d'Atenció a la Ciutadania, Acció Social i Esports

    Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura del Progrés (PSC-CP)

     

Tràmits