S'aprova per decret el Nou Organigrama Municipal

Divendres, 9 de febrer de 2024 a les 00:00

Aquest organigrama pretén modernitzar l'organització i posar en marxa el procés de valoració de llocs de treball.

El passat 7 de febrer es va aprovar per Decret el nou Organigrama Municipal en què hi ha diversos canvis a escala estructural, que impacten sobre la cultura de l'organització tal com estava plantejada fins ara. 

A continuació es detallen els aspectes més rellevants d'aquest nou organigrama:

  • L'Ajuntament passa de 5 a 3 àrees, més els serveis que pengen d'alcaldia.
  • Secretaria aglutina tot el personal de l'àmbit jurídic de l'Ajuntament per tal de donar un servei transversal.
  • Totes les places d'Auxiliar Administratiu/iva es contemplen a extingir, per tal que gradualment fem promocions internes i tot el personal acabo essent C1.
  • Les llicències d'activitats, passen a dependre del departament d'Impuls Econòmic (abans Promoció Econòmica), per tal de fer aquest departament el punt de referència de la indústria, l'empresa i el comerç local.
  • Els equips administratius, salvat en casos on hi ha una especificitat molt concreta (per formació específica del lloc de feina, per tractament de dades sensibles o perquè és un lloc de feina singular) passen a prestar servei indistintament a tota l'àrea, sens perjudici de què cada perfil estigui més especialitzat en alguna matèria concreta.
  • S'incorporen més unitats de servei a l'organigrama formalment per tal que cap regidoria quedi sense personal per impulsar/tramitar expedients.

Aquest organigrama pretén modernitzar l'organització i és la primera peça del trencaclosques que posa en marxa el procés de valoració de llocs de treball.

Darrera actualització: 09.02.2024 | 16:01