AFA Escola Sentmenuts

L’AMPA és l’Associació de Mares i Pares dels alumnes de l’Escola Bressol Sentmenuts. Oberta a tothom i sense afany de lucre, agrupa als pares i mares que voluntàriament desitgen prendre part.

Aquesta plataforma basada en el diàleg és una forma efectiva de que les famílies puguem participar, conviure i compartir diferents aconteixements que es viuen a l’Escola al llarg de tot l’any.

Alguns deles objectius són:

Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares i tutors, professors i alumnes del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills i filles i, en general, de tots els alumnes matriculats al centre.


Promoure la participació dels pares i mares en la gestió del centre.
Assistir als pares i mares en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics.
Promoure la representació i la participació dels pares dels alumnes en els “consells escolars” del centre i que almenys hi hagi un membre de la Junta.
Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.
Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries.
Promoure les activitats de formació dels pares i mares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.
Promoure i realitzar tota mena d’activitatslúdiques , educatives, culturals, fisicoesportives (ludoteques, sortides…)

Miguel de Cervantes, 1 - 08181 Sentmenat - Barcelona (Catalunya)
Adreça electrònica: afasentmenuts@gmail.com
Lloc web: sentmenuts.sentmenatentitats.cat/
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 31.10.2023 | 11:46