S’aprova una nova ordenança municipal sobre la tinença d'animals

Dissabte, 22 d'agost de 2020 a les 00:00

El passat 30 de juliol, al Ple de la corporació municipal, es va aprovar provisionalment la proposta de la Regidoria de Benestar Animal sobre la modificació de l'Ordenança Municipal referent a la Tinença d'animals. A partir del 20 d’agost s'obre el període de 30 dies per presentar-hi al·legacions.

Després d'un període de deliberació vista la quantitat de propostes de sancions a ciutadans i ciutadanes del municipi i davant d'uns imports desproporcionats contemplats per l'anterior ordenança, el govern ha presentat i aprovat noves modificacions per adaptar-les a tres lleis: la 22/2003 de protecció d'animals, la 10/1999 30 de juliol especials pels gossos potencialment perillosos i perillositat constatada i l'article 140 de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, en la seva redacció donada per la Llei 57/2003, de 27 de novembre, de mesures per la modernització del govern local.

Des del Ple on va ser aprovada la nova Ordenança Municipal número 33, s'ha obert un període de 30 dies on es podran presentar de forma pública al·legacions i precs de forma oficial mitjançant l’Oficina d’Atenció al Ciutadà o mitjançant instància general a la seu electrònica de l'Ajuntament.

 

Darrera actualització: 23.08.2020 | 12:01