Consulta els resultats i l’infografia del passat ple ordinari del 28 de gener

Dimarts, 2 de febrer de 2021 a les 00:00

El passat dijous 28 de gener a les 19:30h es va celebrar el  Ple Ordinari (PL/2021/03) de forma telemàtica degut a les mesures de seguretat i higiene pel context sanitari per la COVID-19. El Ple va estar convocat per l’alcalde Marc Verneda Urbano, qui presideix l'òrgan amb la presència dels regidors i regidores que formen el consistori i va ser retransmès per Ràdio Sentmenat.

El Ple es va executar segons el programa previst a la seva convocatòria. Primerament amb la Part Resolutiva, on es va començar donant comptes dels decrets d’alcaldia aprovats pel consistori des de l’últim Ple. A continuació es van portar a votació els punts presentats a l’ordre de convocatòria; i finalment, la part per l’Activitat de Control on l’oposició va tenir el torn per a expressar les seves demandes i suggeriments. Finalment el torn de precs i preguntes. 

  1. Despatx d'ofici. On es dona comptes dels decrets d’alcaldia aprovats des de l’últim ple ordinari.

  2. Expedient 2907/2020. Donar compte decret d'alcaldia 2021-0043 de canvi d'horari de les Juntes de Govern Local ordinàries

No remet a votació.

      3. Expedient 95/2021. Aprovar increment salarial 2021

A favor 13 vots: ASC, PSC, JxS, ERC, CUP i sra. Bibiana Pichardo (Unanimitat).

      4. Aprovació de l'inici de licitació del servei de recollida de residus municipals per procediment obert

A favor 7 vots: 3 ACS, 2 CUP, 1 ERC, 1 BP

Abstenció 6 vots: 3 PSC, 3 JxS

Aprovat per majoria.

      5. Aprovar la incorporació a l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Públic (AMEP)

A favor 13 vots: ASC, PSC, JxS, ERC, CUP i sra. Bibiana Pichardo (Unanimitat).

Darrera actualització: 17.03.2021 | 13:38

Imatges