Casa Baió

Dimarts, 31 de març de 2020 a les 00:00

Fitxa Informació:

Dades Generals

Denominació: CASA BAIÓ

Localització: Carretera de Castellar

Autor:

Època: Segle XVIII-XX

Tipologia: MASIA

Classificació: 1.1.1

Règim Jurídic

Ref. Cadastral: 72.79.901

Qualificació Urbanística: 16.4

Ús Original: Habitatge/Explotació agrícola-ramadera

Ús Actual: No habitat permanentment

Propietat: Particular

DADES DESCRIPTIVES

Descripció/Tipologia: Edifici rectangular de dues plantes i tres crugies, de les quals la central és més ampla. La coberta és a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. La composició funcional ve regulada per dues sales superposades que distribueixen l'interior. Actualment està molt modificada i el cos de l'esquerra ha estat reedificat totalment i ampliat, la coberta presenta un desnivell amb la de l'edifici

Dades Històriques: Surt documentada al segle XIV. A partir del 1574 el seus propietaris devien homenatge al senyor de Sentmenat fins que a principi del segle XVIII passà a ser del domini directe dels marquesos. Formava part del territori del Condal

Context: Aïllada entre camps de conreu.

Notes: Portal dovellat a l'entrada i finestra amb motllura al pis. Sobre la porta hi ha un tros d'escut amb tres flors de lis.

Bibliografia:  VINYETS, J; CANYAMERES, E, 1988-96. Sentmenat. Nou itineraris d’interès, nº. 3. Sentmenat. Grup d’amics del Museu-Arxiu de Sentmenat.

Darrera actualització: 29.07.2021 | 11:29

Imatges