Can Fruitós

Divendres, 20 de març de 2020 a les 00:00

Fitxa Informació:

Dades Generals

Denominació: CAN FRUITÓS

Localització: Can Fruitós

Època: Segle XVI-XIX

Tipologia: MASIA

Classificació: 1.1.1

Règim Jurídic

Ref. Cadastral: 76.84.901

Qualificació Urbanística: 21

Ús Original: Habitatge/Explotació agrícola-ramadera

Ús Actual: Habitatge i explotació agrícola i ramadera      

Propietat: Particular

DADES DESCRIPTIVES

Descripció/Tipologia: Edifici rectangular de dues plantes i tres crugies, coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. La composició funcional ve determinada per dues sales superposades, situades al cos central, que resolen la distribució interior. A la sala de la planta pis hi ha encara una escala de cargol, actualment sense cap funció, que donava accés a unes golfes, sobre aquesta sala, avui desaparegudes. Actualment només es fa vida a la planta baixa. Presenta molts afegits. Manté el pati tancat o bari, amb era, tot i que a principi d'aquest segle va sofrir fortes modificacions.

Dades Històriques: El nom apareix per primera vegada l'any 1066. Formava part del territori del Condal. L’edifici actual sembla ser el resultat d’una forta remodelació feta entre els segles XVI-XVII. El porxo de l’entrada. També és una construcció del segle XVI remodelat al XVII.

Context: Aïllada entre camps de conreu

Notes: Dues finestres conopials a façana i restes d'una altra en el cos de l'entrada, sobre dos arcs de diafragma. En aquest cos hi ha també 4 socarrats datats (1676-77), possiblement la resta també siguin decorats, tot i que actualment són recoberts amb una pintura de calç. A la sala de la planta baixa i traslladat de la del pis, hi ha un rentamans amb dipòsit de pedra, encastat, amb tres cares de persona en relleu (s. XVIII-XIX).  Catalogat al PGCS, 1978, amb el nº.5

 

 

Bibliografia: Pla General Comarca de Sabadell, 1978, p. 362

Fitxa del Servei del Patrimoni Arquitectònic

Fitxa de l'Arxiu Històric del COAC, S-3

CANYAMERES i RAMONEDA, Esteve, 1989. Aspectes de l’evolució històrica de Sentmenat, “X Ronda Vallesana. Sentmenat-El Farell”, UES, Sabadell.

MOREU-REY, Enric, 1967. Sant Fruitós del mas Fritós de Sentmenat, l’autor, Sentmenat.

VINYETS, J; CANYAMERES, E, 1988-96. Sentmenat. Nou itineraris d’interès, nº. 2. Sentmenat. Grup d’amics del Museu-Arxiu de Sentmenat.

Darrera actualització: 29.07.2021 | 11:40

Imatges