Can Castellet de la Riba

Dijous, 26 de març de 2020 a les 00:00

Fitxa Informació:

Dades Generals

Denominació: Can Castellet de la Riba

Localització: Paratge Can Castellet de la Riba

Època: Segle XVII-XIX

Tipologia: MASIA

Classificació: 1.1.1

Règim Jurídic

Ref. Cadastral: 77.67.901

Qualificació Urbanística: 16.3

Ús Original: Habitatge/Explotació agrícola-ramadera

Ús Actual: Habitatge i explotació agrícola

Propietat: Particular

DADES DESCRIPTIVES

Descripció/Tipologia: Edifici rectangular de dues plantes i tres crugies, de les quals la central és més ampla. La coberta és a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. La composició funcional ve determinada per dues sales superposades que barregen les funcions de residència amb les de l'explotació agrícola. Les sales fan de distribuïdor de les altres dependències del mas i es comuniquen per una escala situada al fons de les mateixes, en l'extrem oposat a l'entrada. Actualment només es fa vida a la planta baixa. Presenta molts afegits (cos posterior) i annexes.

Dades Històriques: Surt documentat al segle XII com mas de la Riba, fou reconstruït el s. XV

Context:: Aïllada entre camps de conreu

Notes: L'estructura és a base de murs de pedra a la planta baixa i tàpia a la planta pis, els forjats estan formats per bigues i revoltons de rajola. La coberta per bigues, llates i rajoles en sec i teula àrab. Les rajoles de la coberta estan emblanquinades i pintades amb mangra (SOCARRATS). Hi ha un portal dovellat a la façana nord amb la pedra bisellada.

Bibliografia: VINYETS, J; CANYAMERES, E, 1988-96. Sentmenat. Nou itineraris d’interès, nº. 5. Sentmenat. Grup d’amics del Museu-Arxiu de Sentmenat.

Darrera actualització: 29.07.2021 | 11:37

Imatges