Càrrecs electes (retribucions i dedicació)

Les retribucions dels càrrec electes de l'Ajuntament de Sentmenat depenen del tipus
de dedicació:

DEDICACIÓ EXCLUSIVA: ho percep l’alcalde
Dedicació al 100%
Retribució bruta anual de 41.885,86 € (14 mensualitats)

ASSISTÈNCIES
Concurrència efectiva dels regidors i regidores que no tenen dediació eclusiva ni parcial a les sessions dels òrgans col•legiats dels que en formen part, en els següents termes:

    • 1. Per assistència i preparació de cada Junta de Govern (només Tinents d'Alcalde) 230 €
    • 2. Per assistència a cada Ple que es celebri 230 €
    • 3. Per assistència a cada junta de portaveus 125 €
    • 4. Per assistència a cada comissió informativa 125 €
    • 5. Per assistència a cada tribunal de contractació 125 €
    • 6. Per assistència a cada comissió especial de comptes 125 €
    • 7. Per assistència a cada junta local de seguretat 125 €
    • 8. Per substitució de l’alcaldia (dia sencer 24 hores) 170 €
    • 9. Per substitució de l’alcaldia (migdia 12 hores) 85 €
     • Amb un màxim de 1.200 € /mensual per substitució d'alcaldia.

Les quantitats esmentades, no estaran subjectes a cap tipus d’increment en tot el mandat 2019-2023.

Darrera actualització: 21.11.2019 | 10:32
Darrera actualització: 21.11.2019 | 10:32