Càrrecs electes (retribucions i dedicació)

Les retribucions dels càrrec electes de l'Ajuntament de Sentmenat depenen del tipus de dedicació:

DEDICACIÓ EXCLUSIVA (100%): 

Marc Verneda, alcalde. Retribució bruta anual de 41.885,86 € bruts en 14 mensualitats.

NO HI HA CAP MÉS DEDICACIÓ EXCLUSIVA NI PARCIAL.

ASSISTÈNCIES
Concurrència efectiva dels regidors i regidores que no tenen dediació exclusiva ni parcial a les sessions dels òrgans col•legiats dels que en formen part, en els següents termes:

    • 1. Per assistència i preparació de cada Junta de Govern (només Tinents d'Alcalde) 230 €. (dues sessions al mes).
    • 2. Per assistència a cada Ple que es celebri 230 € (una sessió cada mes, excepte agost i desembre).
    • 3. Per assistència a cada junta de portaveus 125 € (es convoca en cas de necessitat).
    • 4. Per assistència a cada comissió informativa 125 € (una sessió 7 dies abans de cada Ple ordinari).
    • 5. Per assistència a cada tribunal de contractació 125 € (es convoca en cas de necessitat).
    • 6. Per assistència a cada comissió especial de comptes 125 € (una sessió a l'any)
    • 7. Per assistència a cada junta local de seguretat 125 € (es convoca en cas de necessitat).
    • 8. Per substitució de l’alcaldia (dia sencer 24 hores) 170 €
    • 9. Per substitució de l’alcaldia (migdia 12 hores) 85 €
     • Amb un màxim de 1.200 € /mensual per substitució d'alcaldia.

Les quantitats esmentades, no estaran subjectes a cap tipus d’increment en tot el mandat 2019-2023.

Assignacions per assistència als òrgans col·legiats

Jaume Carbonell, primer tinent d'alcalde (portaveu CUP-Amunt): 815,00 €/mes bruts aproximadament (en funció de les assistències als òrgans col·legiats).

Queralt Casoliva, segona tinent d'alcalde: 815,00 €/mes bruts aproximadament (en funció de les assistències als òrgans col·legiats).

Brigitte Navarrete, tercera tinent d'alcalde: 815,00 €/mes bruts aproximadament (en funció de les assistències als òrgans col·legiats).

Jose Manuel Vilchez, quart tinent d'alcalde: 815,00 €/mes bruts aproximadament (en funció de les assistències als òrgans col·legiats).

Bibiana Pichardo, regidora de govern: 355,00 €/mes bruts aproximadament (en funció de les assistències als òrgans col·legiats).

Montserrat Rueda, regidora de l'oposició (portaveu PSC): 355,00 €/mes bruts aproximadament (en funció de les assistències als òrgans col·legiats).

Jordi Gilgado, regidor de l'oposició: 230,00 €/mes bruts aproximadament (en funció de les assistències als òrgans col·legiats).

Laure Gutiérrez, regidor de l'oposició: 230,00 €/mes bruts aproximadament (en funció de les assistències als òrgans col·legiats).

Joan Sánchez, regidor de l'oposició (portaveu Junts): 355,00 €/mes bruts aproximadament (en funció de les assistències als òrgans col·legiats).

Núria Colomé, regidora de l'oposició: 230,00 €/mes bruts aproximadament (en funció de les assistències als òrgans col·legiats).

Fina Olivé, regidora de l'oposició: 230,00 €/mes bruts aproximadament (en funció de les assistències als òrgans col·legiats).

Jordi Mercadé, regidora de l'oposició: 230,00 €/mes bruts aproximadament (en funció de les assistències als òrgans col·legiats).

 

Darrera actualització: 28.10.2021 | 21:30
Darrera actualització: 28.10.2021 | 21:30