S'inicien les obres d’arranjament del camí de la Serra Barona

Divendres, 16 d'octubre de 2020 a les 12:00

Durant el mes d'octubre es realitzen les obres de millora del camí que uneix Sentmenat amb Palau-solità i Plegamans. El projecte de la Regidoria de Medi Ambient contempla l'arranjament de 1.700 metres de camí, amb l’eixamplament, pavimentat de part de les cunetes i de guals de conducció d'aigua i modificació de les pendents longitudinals del terreny per afavorir el manteniment i la preservació del camí.

El camí de la Serra Barona és una via no asfaltada que mitjançant un terreny carener comunica els nuclis urbans de Sentmenat i  Palau-Solità i Plegamans. Durant la dècada dels 80, la via es va enquitranar parcialment per a homogeneïtzar el camí i fer-lo més transitable. Degut a les conseqüències dels aiguats i del propi trànsit de vehicles, el camí ha quedat molt malmès amb l’aparició de clots i balms al llarg del recorregut. En ser un camí enclotat en trinxera, no permet una adequada evacuació de l’aigua, cosa que incrementa el seu deteriorament. Anualment l'Ajuntament ha fet molts esforços per millorar l'estat del camí, però cap ha resultat definitiu.

Per les raons exposades anteriorment, la Regidoria de Medi Ambient ha presentat un pla d’arranjament que realitzarà tasques d’eixamplament de la plataforma en aquells punts on sigui necessari (amb una amplada mitjana de 4,5 metres al llarg de tot el camí); modificació de pendents longitudinals i conformació de desguàs i sortides d’aigua al lateral del camí (per afavorir la corrent natural de l’aigua durant els aiguats); reperfilat de trencaaigües existents i construcció d'altres trencaaigües; escarificat del terreny en aquells punts on s'hi formen bassals, creació i formigonat in situ de 3 trams de cunetes laterals amb "L" per conduir les aigües pel lateral del camí, creació de 3 trams de planxés de formigó en aquells punts del camí escollits per a que l'aigua vagi de la cuneta d'una banda a l'altra, o per a recollir les aigües de la cuneta (i de finques veïnes) i evaquar-la fora del camí en els punts indicats i per concloure, s’aportarà una capa de tot-ú reciclat (10 cm) en el continuu del camí, que s'entregarà refinat, estès, remullat i compactat

El termini d’obres es realitzarà durant aquest mes de octubre i suposarà una millora notable en el manteniment del terreny natural pel que transita la via, a més de beneficiar el trànsit de vehicles d’un nucli urbà a l’altre.

Aquest projecte s'ha pogut realitzar gràcies a un ajut de la Diputació de Barcelona que ha atorgat 49.652,86 € a l'Ajuntament de Sentmenat per a la millora de camins municipals.

Entre el proper dilluns 19/10/2020 i el dimarts 20/10/2020, en el tram central del camí fins a la connexió amb Palau Solità i Plegamans s'hi construiran els planxés de formigó i per tant qualsevol circulació estarà prohibida, quedant el camí completament tancat al trànsit pels veïns afectats en aquest tram. Els recordem que el camí està tancat al trànsit des del dilluns 19/10/2020 fins a fi d'obres per a la resta de la població.

Darrera actualització: 16.10.2020 | 15:14

Imatges

a2 a1 a3