• Marc Verneda Urbano Marc Verneda Urbano

  Alcalde

  Concessions Administratives, Esports, Oficina d’Atenció al Ciutadà, Infraestructures i Via Pública, Relacions Institucionals, Seguretat Ciutadana i prevenció, Serveis i Edificis Municipals, Urbanisme i Nuclis Urbans, així com totes les competències residuals.

  Regidor i portaveu de l'ACS

  Càrrec amb dedicació exclusiva: 41.885,86 euros bruts anuals.

 • José Manuel Vilchez Rendón José Manuel Vilchez Rendón

  Quart Tinent d'Alcalde d’Hisenda, Recursos Humans i Obres i Activitats.

  Regidor d'ACS

  Assignació per assistència a òrgans col.legiats: 815,00€ bruts mensuals aproximadament (assistència a un Ple ordinari, dues Juntes de Govern Local i una Comissió Informativa, cada mes excepte agost i desembre).

Tràmits