• José Manuel Vilchez Rendón
  José Manuel Vilchez Rendón 09-02-2023

  Quart Tinent d'Alcalde d’Hisenda, Recursos Humans i Obres i Activitats.

  Regidor d'ACS.

  Assignació per assistència a òrgans col.legiats: assistència a un Ple, dues Juntes de Govern Local i una Comissió Informativa, cada mes excepte agost i desembre.

  Assignacions mandat 2019 - 2023
  Any Import net
  2019 (juny-desembre) 2.698,75 €
  2020 2.894,25 €
  2021 7.361,00 €
  2022 6.732,00 €
  Total 19.686,00 €
Tràmits