Consulta les inscripcions i les ajudes en matèria educativa

Dissabte, 30 de maig de 2020 a les 00:00

L'Ajuntament posa a disposició de la ciutadania un recull de les tramitacions relatives a inscripcions i ajudes en matèria educativa, els seus requisits i terminis. 

Inscripció al Casal d'Estiu

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.

· Data límit inscripció 3 de juny. Les inscripcions posteriors passaran a una llista d'espera.

· Infants i joves des de P3 fins a 1r d’ESO

· Durada del 29 de juny al 31 de juliol de 9 a 14 h

· El servei de menjador no es podrà donar degut al baix nombre d'infants inscrits.

·Documentació obligatòria a presentar

 • Fotocopia del DNI/NIE del pare, mare o tutor legal
 • Fotocòpia de la targerta sanitària de l’infant/adolescent
 • Document o rebut on consti el número de compte bancari per domiciliar els rebuts del servei
 • Fotocòpia del carnet de vacunes al dia

Tramita mitjançant aquest enllaç.


Inscripcions al Casalet de Setembre

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.

· Data límit inscripció 3 de juny. Les inscripcions posteriors passaran a una llista d'espera.

· Infants i joves des de P3 fins a 1r d’ESO

· Durada del 31 d’agost al 4 de setembre de 9 a 14 h

· Serveis opcionals: acollida matinera de 8 a 9 h - amb mínim d’inscrits. Aquests serveis es paguen a part.

·Documentació obligatòria a presentar

 • Fotocopia del DNI/NIE del pare, mare o tutor legal
 • Fotocòpia de la targerta sanitària de l’infant/adolescent
 • Document o rebut on consti el número de compte bancari per domiciliar els rebuts del servei
 • Fotocòpia del carnet de vacunes al dia

Tramita mitjançant aquest enllaç


Matrícules primària i secundària

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 h
 • Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d'ofici): del del 26 al 29 de juny de 2020
 • Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020
 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juliol de 2020

Matrícula

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d'educació infantil, educació primària i ESO: del 13 al 17 de juliol de 2020

La llista d'alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió es publica el 30 de setembre de 2020.

Més informació clicant a aquest enllaç 


Ajudes beques menjador

Las sol·licituts s’hauràn de presentar a l’Ajuntament de Sentmenat via Seu Electrònica del 8 al 19 de juny de 2020.

Ho podrá sol·licitar tot l’alumnat matriculat en un centre escolar del Vallès Occidental a:

 • 2n cicle d’educació infantil (P3 a P5)
 • Primària
 • ESO (sempre que el centre tingui servei de menjador)

El requisit principal és que la renda de la unitat familiar no sigui superior a la suma dels imports:

 • 1r adult (pare, mare o tutor): 10.981,40€.
 • 2n adult (pare, mare o tutor): 5.490,80 €.
 • Altres adults de la unitat familiar (avi/a): 2.745,35 €.
 • Per cada infant de la unitat familiar: 3.294,45 €.

Més informació clicant aquí.


Ajudes beques al pagament de llibres i material escolar

Las sol·licituts s’hauràn de presentar a l’Ajuntament de Sentmenat via Seu Electrònica previsiblement a partir de setembre (degut a l'aprovació d'unes noves bases). Es realitzarà una notificació pública quan s’obri la seva tramitació.

Ho podrà sol·licitar tot l’alumnat matriculat en un centre escolar del Vallès Occidental a:

 • 2n cicle d’educació infantil (P3 a P5)
 • Primària
 • ESO (sempre que el centre tingui servei de menjador)

Cicles Formatius Grau Mitjà

 • Oferta inicial de places escolars: 29 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds: del 2 al 8 de juny de 2020

Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Més informació clicant a aquest enllaç.


Cicles Formatius Grau Superior

 • Oferta inicial de places escolars: 5 de juny de 2020
 • Presentació de sol·licituds: del 10 al 17 de juny de 2020

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Més informació clicant a aquest enllaç.

Darrera actualització: 10.06.2020 | 11:24