El personal de l'Ajuntament es forma en perspectiva de gènere

Dimarts, 23 de febrer de 2021 a les 12:00

La regidoria d’Igualtat ha organitzat una formació per tota la plantilla de l’ajuntament i pels càrrecs electes per tal d’incloure la perspectiva de gènere en totes les actuacions municipals i amb la vista posada en la consolidació d'un Pla d'Igualtat interseccional. 

Un dels objectius d'aquest consistori ha estat, des del primer moment, la implementació del Pla d’Igualtat per a la Ciutadania de Sentmenat duent a terme activitats comunitàries i interseccionals per la no discriminació de la ciutadania i establir el Pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament que asseguri l’equitat entre les treballadores i treballadors que conformen la plantilla.

L’Ajuntament vol enfortir i consolidar el treball transversal, entre totes les àrees existents, en perspectiva de gènere per tal de fer actuacions i polítiques públiques adreçades a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

És per aquesta raó, que des de principis de febrer, la regidoria d'igualtat a través de la Fundació Surt ha organitzat un curs formatiu. L'objectiu és evidenciar que l’Ajuntament té un compromís i una responsabilitat política i social amb la igualtat per arribar a la igualtat real i efectiva.

El curs s'ha distribuït en 5 grups de dues sessions online, per qüestions sociosanitàries, i engloba una primera part teòrica i una segona part d'aplicabilitat a les institucions públiques amb exemples pràctics.

La idea es seguir treballant per fer del nostre ajuntament una millor institució per a totes i tots, i amb la vista posada en començar a treballar en aquest nou pla d'igualtat durant el transcurs del mandat.

Quan parlem d’Igualtat parlem d’oportunitats, de posar fi als estereotips que discriminen les dones, parlem d’un dret universal de totes les societats democràtiques relacionat amb la dignitat i la llibertat humanes.

CONTINGUT DEL CURS:

BLOC 1. A què ens referim quan parlem de gènere? Conceptes clau i com utilitzar-los.

Continguts:

▪ Orígens i definició del concepte de gènere.

▪ Socialització de gènere: identitat, rols i sexualitat

▪ Masculinitats i feminitats no normatives: sancions socials i oportunitats.

▪ Perspectiva crítica i auto-reflexiva entorn el gènere.

▪Perspectiva interseccional: diferents manifestacions de la desigualtat de gènere vs. la necessitat d’evitar el relativisme cultural.

BLOC 2. Treballar per l’equitat de gènere des de les administracions públiques locals.

Continguts:

▪ Marc normatiu dels Plans Interns d’Igualtat (PII).

▪Més enllà de l’obligatorietat legal: raons per les quals són necessaris els PII en administracions publiques.

▪ Principals desigualtats: o Segregació vertical i horitzontal de les dones

o La bretxa salarial: què ens diu cada tipus d’anàlisi?

o La importància d’una comunicació inclusiva

o Condicions laborals

o Salut laboral

o Assetjament sexual i per raó de sexe

o Equilibri de la vida personal i professional

Darrera actualització: 23.02.2021 | 10:53