El Compte General de l’exercici 2018 i el dictamen de la Comissió Especial de Comptes celebrada el 31 de juliol de 2019 restaran exposats al públic durant el termini de 15 dies

Divendres, 2 d'agost de 2019 a les 00:00

El Compte General de l’exercici 2018, juntament amb el dictamen de la Comissió Especial de Comptes celebrada el 31 de juliol de 2019, restaran exposats al públic durant el termini de 15 dies, durant els quals i vuit dies més, els qui s’estimin interessats podran presentar quantes reclamacions, objeccions i/o observacions, tinguin per convenients. En cas de presentar-se, hauran de ser examinades per aquesta Comissió, prèvia pràctica de quantes comprovacions s’estimin com a necessàries, per a l’emissió de nou informe, que serà elevat, juntament amb les objeccions, reclamacions i observacions formulades, a consideració plenària definitiva.

Sentmenat, 1 d’agost de 2019

Darrera actualització: 02.08.2019 | 08:06