S'obre la borsa de treball de places com a treballador/a social a l'Àrea de Serveis a les persones

Divendres, 14 de maig de 2021 a les 00:00

Amb l'objectiu de constituir una borsa de treball per a la cobertura de llocs de treball de treballadors/es socials, l'Ajuntament de Sentmenat ha presentat una nova convocatòria de places de personal interí o contractes en règim laboral no permanent per a substitucions transitòries.

El procés selectiu de convocatòries estarà obert des del 7 de maig fins al 4 de juny i les places corresponen al grup A2 de funcionariat interí o laboral temporal, segons ho requereixi les necessitats de la plantilla de l'Ajuntament.

Les funcions del lloc de treball seran:

  • Assessorament, orientació i informació als usuaris sobre els serveis d'acció social
  • Detecció i prevenció de les situacions de risc social al municipi
  • Realització d'entrevistes i visites domiciliàries per la detecció i avaluació de necessitats
  • Anàlisi i avaluació de casos a través de la informació recollida i provinent dels diversos serveis
  • Seguiment dels casos i derivació al servei especialitzat
  • Aplicació de protocols específics en cas d'urgència
  • Atenció presencial i telefònica
  • Tramitació d'expedients
  • Tramitació i recerca d'ajudes i beques amb altres institucions
  • Tràmits i ajuts del mateix Ajuntament per a famílies amb necessitats especials

La borsa de treball derivada de la convocatòria s'organitzarà a partir el concurs oposició de la plaça, mitjançant un examen de coneixements mínims per l'accés a la plaça.

Les persones interessades hauran d'estar en possessió de la titulació exigida a l'escala de funcionariat subgrup A2 amb un títol de grau en Treball Social o equivalent, acreditar el nivell C1 i complir els requeriments legislatius del personal funcionariat.

Per més informació sobre les bases reguladores del procés de selecció cliqueu aquí.

La presentació al procés de selecció es podrà realitzar per via telemàtica clicant aquí, o en casos excepcionals de forma presencial a l’OAC demanant cita prèvia. 

Darrera actualització: 14.05.2021 | 13:55