S’inicia la candidatura a la plaça de substitut/a de la jutgessa de pau de Sentmenat

Dimecres, 7 d'abril de 2021 a les 00:00

La convocatòria estarà oberta durant un mes i les persones interessades podran presentar la seva candidatura a l’OAC acompanyada de una fotocòpia del DNI, el Currículum i una declaració responsable de no incórrer en cap de les causes d’incapacitació previstes als articles 303 i 389-397 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

El Jutjat de pau és un òrgan unipersonal que existeix als municipis en què no hi ha Jutjats de Primera Instància i Instrucció, com és el cas de Sentmenat. Els Jutjats de Pau funcionen com el primer esglaó de l’aparell judicial i es delimita a gestionar i tractar els conflictes no penals.

El jutge o la jutgessa de pau és una persona elegida pel consistori de l’Ajuntament de Sentmenat i la seva candidatura té una durada màxima de 4 anys. La persona candidata ha de ser major d’edat, tenir nacionalitat espanyola,  no estar incapacitat per a l'exercici de les funcions jurisdiccionals; i no tenir incompatibilitat per al càrrec. 

Els jutjats de pau són òrgans unipersonals a càrrec de jutges llecs, és a dir, persones que no han de ser necessàriament professionals del Dret ni pertànyer a la carrera judicial. Normalment se’ls tria per la seva trajectòria personal i pel seu tarannà.

Els jutges i jutgesses de pau són compensats o compensades econòmicament per la seva activitat amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat. La compensació, que varia segons el nombre d'habitants del municipi, és compatible amb els ingressos derivats de les activitats professionals compatibles amb l'exercici del càrrec.

 

Darrera actualització: 08.04.2021 | 15:46