Sentmenat donarà 123 targetes moneder en concepte d'ajuts de menjador

Dimecres, 25 de març de 2020 a les 21:00

Els Departaments d’Educació i de Treball, Afers Socials i Famílies, en compliment de l’establert en les mesures d’emergència aprovades pel Govern, han acordat garantir els ajuts de menjador a l’alumnat beneficiari de les beques i a menors usuaris dels serveis d’intervenció socioeducativa amb servei d’àpat, a través de l’habilitació de targetes moneder en un acord assolit amb CaixaBank. A Sentmenat, pertoquen 123 targetes moneder que seran repartides entre dijous 26 i divendres 27 de març.

Instruccions

Si una família considera que no li és imprescindible disposar de la targeta de forma immediata, podrà disposar d’ella quan finalitzi el període de confinament. A la targeta se li acumularà l’aportació que correspongui, a raó de 4€ per infant i dia que romanguin tancades les escoles. Es podrà fer ús de la mateixa durant els mesos posteriors, la vigència de la targeta és fins desembre del 2020.

La distribució es durà a terme des dels ajuntaments de la nostra comarca, segons els circuits establerts per cadascun d’ells. Cada ajuntament custodiarà totes aquelles targetes que no es puguin entregar.

Serà les persones que formin part de cada dispositiu, siguin funcionaris públics o voluntaris, qui lliurarà, prèvia identificació, la targeta moneder.

Procediment de lliurament de targetes menjador

1. L’entitat bancària CaixaBank genera les targetes, identificades cadascuna d’elles amb un codi diferent. Aquestes targetes arribaran carregades amb 40€ (4€ per dia per als 10 dies de tancament anunciat), en el cas que el tancament es perllongui, es carregaran automàticament

2. El Consell Comarcal ha facilitat mitjançant l’accés a la nostra aplicació informàtica o per l’enviament directa, un llistat de tot l’alumnat de cada municipi beneficiari d’ajut de menjador, per facilitar la gestió de la distribució.

3. Cada ajuntament buscarà la forma de distribució més adient pel seu municipi.

4. Els ajuntaments s’encarregaran d’organitzar el circuit de recollida o d’entrega a domicili, respectant que la distribució s’organitzin de tal forma que es respectin els criteris i pautes de seguretat establerts per l’Agència de Salut Pública, en especial, la distància entre persones i les mesures preventives generals establertes.

5. A l’entrega caldrà registrar el número de la targeta lliurada, per tant, es imprescindible l’entrega directa. S’haurà de signar la relació de les targetes entregades i les incidències que s’hagin produït. El número comença per DE + 6 dígits i constà en la part davantera de la targeta.

6. Cada targeta té com destinatari únicament l’alumnat beneficiari d’ajut de menjador.

7. En tots els casos, serà imprescindible dur a terme un registre amb les dades següents: Idalu, nom i cognoms de l’alumne + núm de DNI/NIE, nom i cognoms i telèfon de la persona que fa la recollida i el número de targeta. A posteriori es faran les comprovacions necessàries i es prendran les mesures que corresponguin.

8. En els casos de custòdies, si no es tracta de custòdia compartida un únic progenitor s’entén que la targeta moneder haurà de desplaçar-se junt amb l’alumne/a. És a dir, quan els progenitors facin l’intercanvi del fill/a també haurien d’entregar la targeta a l’altre progenitor. En el cas de custòdies compartides un únic progenitor únicament tindrà dret a us de la targeta la persona sol·licitant.

Recomanacions en l’entrega de les targetes

  1. En el cas d’entrega a domicili, indicar la conveniència de què només surti a la porta o al replà una sola persona per família, i en cap cas els menors.

  2. Mantenir una distància d’1,5 metres entre les persones usuàries i les treballadores/ voluntàries.

Funcionament d’ús de les targetes

1. Les targetes ja portaran una càrrega inicial de 40 euros, 4€/dia/infant, corresponents a 10 dies lectius (des del dilluns dia 16 al divendres 27 de març). No s’han d’activar.

2. Targetes de banda que no necessiten PIN (En cas que demani el PIN, clicar la tecla verda per continuar la compra)

3. Hi ha la possibilitat de recarregar més diners en cas que les mesures de tancament de les escoles i dels centres oberts es perllonguin més enllà del període inicial. En el seu cas, la recàrrega es farà sense que calgui cap operació per part dels beneficiaris de les targetes. És imprescindible conservar les targetes.

4. L’ús de les targetes és exclusivament per a compres en qualsevol establiment d’alimentació amb terminal TPV. No hi ha un import màxim temporal de despesa, més enllà del saldo amb el qual han estat carregades. No permeten reintegraments a caixers.

5. Aquestes targetes tenen una limitació de saldo. No es poden realitzar compres per imports superior, si es realitzen, el terminal demana un número PIN i pot comportar un error en el moment del pagament. També comportarà error fer ús de la targeta en un establiment que no és d’alimentació.

6. No es podem fer compres superior al import del saldo que tingui la targeta en cada moment. No hi ha constància del saldo disponible en el moment de la compra, per tant és molt important que, les famílies tinguin un control exacte del saldo de la targeta en tot moment.

Es pot Consultar el saldo i moviments de forma gratuïta en qualsevol caixer de CaixaBannk i a través de la web www.moneytopay.com > altres gestions de la meva targeta > Consulta de saldo i moviments.

7. Les targetes tenen un període de caducitat fins a final d’any.

8. No cal operativa prèvia per activar l’ús de la targeta.

9. En cas d’incidència en l’operativa, cal que la persona interessada s’adreci directament al número de telèfon gratuït d’atenció al client de CaixaBank.

Si demanen el DNI per fer la consulta, s’ha de facilitar el número de targeta. El número comença per DE + 6 dígits i constà en la part davantera de la targeta.

Telèfon d’atenció al client de CaixaBank: 900 404 090

10. Serveis socials de Sentemenat està a la seva disposició per qualsevol dubte o consulta al respecte mitjançant el correu electrònic smnt.serveissocials@sentmenat.cat i al telèfon 659227673 o al correu del Consell Comarcal del Vallès Occidental ccvoc.ajutsmenjador@ccvoc.cat

 

Si us plau, no llenceu les targetes, en acabar s’han de retornar a serveis socials.

Darrera actualització: 26.03.2020 | 15:20

Imatges

Sentmenat donarà 123 targetes moneder en concepte d'ajuts de menjador