Mesures preventives en el transport públic per l'afectació del Covid-19

Dissabte, 14 de març de 2020 a les 00:00

El Departament de Territori ha publicat una resolució sobre les primeres decisions preses en relació al transport públic i que tenen les següents conseqüències:

-Es manté l'objectiu de reduir fins a 1/3 l'ocupació del transport públic. Aquesta reducció, de moment, només vindrà donada per les mesures preses en relació al tancament d'escoles i a la recomanació que les empreses impulsin el teletreball.

-De moment, no s'han de reduir serveis. Només en el cas d'aquelles expedicions o línies que van pràcticament buides de passatge, es pot contemplar la seva supressió, sempre amb previ avís a l'AMTU i a l'ATM.

-Tots els operadors han de tenir Plans de Contingència. Aquests plans han de preveure, almenys, dos nivells d'emergència: 1/ en el que hi ha baixes de personal, però encara es poden garantir tots els serveis previstos ; 2/ quan la situació faci que no hi hagi prou personal per garantir tots els serveis.

-A partir de demà (o, si no és possible, a partir de dilluns), ELS CONDUCTORS D'AUTOBUSOS DEIXARAN DE VENDRE BITLLETS I DONAR BESCANVIS. Caldrà tancar l'accés per davant, i que els passatgers entrin per la segona porta i s'acostin a la màquina per validar el bitllet. Els bitllets i títols de transport s'hauran de comprar a les màquines. En casos molt excepcionals, quan no és possible comprar el bitllet senzill a una màquina, sí que es podrà permetre al conductor que pugui fer la venda al bus.

-Quan es produeixi alguna situació en què el títol de transport no funcioni, es podrà deixar passar el passatger però se l'adreçarà a que truqui a un número de telèfon, en què li indicaran que ha de comprar un altre títol, que guardi el defectuós i que més endavant s'establiran els mecanismes de compensació. Caldrà posar dins els busos cartells informatius on s'especifiqui quin és el telèfon d'informació al qual s'han d'adreçar.

-Els busos també hauran de tenir cartells informatius sobre mesures d'higiene que han de prendre els passatgers. Principalment serien 3:

1/ Les persones amb símptomes o pertanyents a grups de risc (gent d’edat avançada, o amb malalties cròniques, o amb problemes d’immunitat) han d’abstenir-se d’utilitzar el transport públic.

2/Sempre que es pugui, els passatgers haurien de procurar mantenir la distància de seguretat entre ells.

3/Malgrat la intensificació de les mesures de neteja i desinfecció, és recomanable que les persones usuàries es rentin les mans amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica després d’utilitzar el transport públic.

-A partir de demà (o, si no és possible, a partir de dilluns) també ES TANCARAN LES OFICINES D'INFORMACIÓ QUE NO DISPOSIN DE MAMPARA O ALTRES ELEMENTS DE PROTECCIÓ VERS EL PÚBLIC.

-Cal que els operadors comencin a DISSENYAR PROTOCOLS INTERNS per tenir en compte un POSSIBLE ESCENARI DE SUPRESSIÓ TOTAL DEL TRANSPORT PÚBLIC. També cal estar preparats per si es produís un escenari semblant al d'Igualada, en què calgués el confinament de tota una determinada zona.

 

Darrera actualització: 27.03.2020 | 14:48