Instruccions sobre la gestió de residus domèstics i el COVID-19.

Divendres, 20 de març de 2020 a les 00:00

L’Ajuntament de Sentmenat presenta una sèrie de recomanacions pel tracte de residus domèstics i les precaucions davant del COVID-19.

Per les llars amb persones que han donat positiu en Coronavirus o en situació de quarantena:

Segons les recomanacions del Ministeri de Sanitat, els residus del pacient (inclòs material destriable com guants, mocadors, mascaretes) s’han d’eliminar en una bossa de plàstic (bossa 1) en un cubell de brossa, preferiblement amb tapa i pedal d’apertura, sense realitzar cap separació de reciclatge.

La bossa de plàstic (bossa 1) cal tancar-la adequadament i introduir-la en una segona bossa de plàstic (bossa 2) al costat de la sortida de l’habitació. Aquesta bossa 2 es dipositarà amb la resta de residus domèstic a la bossa de brossa (bossa 3) corresponent al cubell de fracció de Resta. La Bossa 3 també es tancarà adequadament.

Immediatament desprès de la gestió de residus, es realitzarà una completa higiene de mans, amb aigua i sabó durant uns 40-60 segons.

La Bossa 3 es dipositarà exclusivament al contenidor de la fracció de Resta. Queda terminantment prohibit depositar-la a altres contenidors de recollida separada de qualsevol de les altres fraccions (orgànica, envasos, paper, vidre o tèxtil) o l’abandonament en el seus entorns.

Les bosses no podran ser obertes posteriorment al seu tancament pels usuaris. La recuperació de materials llençats es realitzarà mitjançant les autoritats competents, amb les que es podrà acordar que els materials quedin emmagatzemats durant 72 h.

 

Gestió de residus a llars sense positius per COVID-19 o quarantena:

En el cas de llars sense positius ni quarantena, la separació dels residus es realitzarà conforme a la separació habitual.

Amb la finalitat de reduir al màxim la fracció de resta que arriba a les plantes de tractament, convé recordar als ciutadans la importància d’optimitzar la recollida separada de les diverses fraccions (paper, cartró, vidre, envasos,...).

Es recorda als ciutadans que utilitzin guants de làtex i preferiblement mascaretes quan surtin al carrer o tinguin qualsevol contacte amb l’exterior. Especialment quan tinguin contacte amb els contenidors de brossa. De la mateixa manera de la importància de la higiene per prevenir al màxim qualsevol perill davant del virus.

Finalment recordar als ciutadans que els guants de làtex empleats per fer la compra o altres usos no son envasos, i per tant no es deuen depositar al contenidor d’envasos lleugers (groc).

Darrera actualització: 27.03.2020 | 14:46