Consulta els resultats i l’infografia del passat ple ordinari del 25 de febrer

Divendres, 26 de febrer de 2021 a les 00:00

El passat dijous 25 de febrer a les 19:30h es va celebrar el  Ple Ordinari (PL/2021/04) de forma telemàtica degut a les mesures de seguretat pel context sanitari per la COVID-19. El Ple va estar convocat per l’alcalde Marc Verneda Urbano, qui presideix l'òrgan amb la presència dels regidors i regidores que formen el consistori i va ser retransmès per Ràdio Sentmenat.

El Ple es va executar segons el programa previst a la seva convocatòria. Primerament amb la Part Resolutiva, on es va començar donant comptes dels decrets d’alcaldia aprovats pel consistori des de l’últim Ple. A continuació es van portar a votació els punts presentats a l’ordre de convocatòria; i finalment, la part per l’Activitat de Control on l’oposició va tenir el torn per a expressar les seves demandes i suggeriments. 

Part resolutiva:

 1. Despatx d'ofici. On es dona comptes dels decrets d’alcaldia aprovats des de l’últim ple ordinari.
 2. Expedient 110/2021. Informació Economicofinancera Quart trimestre de 2020.

Es presenta l’informe de control financer permanent obligatori planificable amb les conclusions següents:

 • El compte 413 “Creditors per operacions meritades”, presenta un saldo creditor al final de l’exercici de 299.247,56 euros.
 • L’entitat compleix el període mitjà de pagament corresponent al quart trimestre de l’exercici 2020.
 • Es valora inicialment, que l’entitat complirà amb el principi d’estabilitat pressupostària, no obstant serà en el moment de la liquidació quan es verifiqui aquest compliment.
 • Es valora inicialment, que l’entitat complirà la regla de la despesa, no obstant serà en el moment de la liquidació quan es verifiqui aquest compliment.

No remet a votació.

      3. Expedient 205/2021. Donar compte decret alcaldia 2021-0175 d'aprovació provisional Pla Prevencio Incendis Forestals (PPI) de Sentmenat.

 • El Pla de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) és obligatori per als municipis d’alt risc d’incendis forestals segons la Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya. El PPI és el document bàsic que conté el conjunt de previsions i mesures a prendre per a la millora i conservació de les infraestructures i elements del territori, necessaris per reduir el nombre, la propagació i les conseqüències dels incendis forestals. 
 • Aquest pla defineix, fonamentalment, la xarxa viària bàsica municipal per a la prevenció i extinció dels incendis forestals, i la xarxa de punts d’aigua per abastir els equips d’extinció. 
 • Aquest pla també recull informació sobre els models de combustible, els equipaments i les infraestructures més vulnerables i els elements del territori que poden provocar un incendi, a més de determinar les accions que s’han de realitzar per fer operatives les xarxes viàries i de punts d’aigua i per reduir la vulnerabilitat i el perill; en defineix el cost i n’estableix un calendari d’execució.

No remet a votació.

      4. Expedient 206/2019. Aprovar l'extinció del contracte per la gestió i explotació del servei bar-restaurant instal·lacions esportives Can Sorts

 • Es dona per extingida la relació contractual amb el senyor AMR per resolució del contracte per a la gestió i explotació del servei de bar restaurant de les instal·lacions esportives de Can Sorts i s’autoritza la devolució de l’aval constituït com a garantia definitiva per a la contractació, gestió i explotació del bar restaurant de les instal·lacions esportives, de data 23 d’abril de 2013.

A favor (13): ACS, PSC, JxS, ERC, CUP i Sra. Bibiana Pichardo

       5. Expedient 392/2021. Moció de la Campanya Contra el Quart Cinturó en relació a la caducitat de l’expedient ambiental del tram Terrassa-Granollers del Quart Cinturó

 • Es sol·licita al Ministerio de Transición Ecológica que resolgui la caducitat de l’expedient 20180063 CIERRE DE LA AUTOVIA ORBITAL DE BARCELONA B-40. TRAMO TERRASSA-GRANOLLERS, que notifiqui la resolució de caducitat i arxiu de l’expedient ambiental a la Dirección General de Carreteras (Ministerio de Transportes) i que informi que la tramitació de l’avaluació ambiental del projecte s’ha de retrotraure al tràmit inicial, ja que ha expirat el termini per sol·licitar una pròrroga.

Vots a favor (7): ACS, CUP, ERC i BPR

Abstencions (6): PSC i JxS

       6. Expedient 448/2021. Moció en defensa llibertat d'expressió i rebuig a l’empresonament Pablo Hasel

 • S’acorda:
 • Manifestar el suport al cantant lleidatà Pablo Hasel, mostrar el rebuig frontal al seu empresonament, i exigir el seu alliberament immediat.
 • Adherir l’Ajuntament de Sentmenat al manifest elaborat des de l’Acadèmia Catalana de la Música a favor de la llibertat d’expressió i en contra de la condemna al raper Pablo Hasel.
 • Exigir l’alliberament de totes les presses polítiques i de consciència de l’Estat espanyol, així com que es posi fi a la persecució de les exiliades per motius ideològic.
 • Oposar-se a la manca de drets i llibertats existent que demostra, un cop més, la qualitat demofòbica i repressiva de l’Estat espanyol.
 • Emplaçar les institucions europees perquè prenguin partit i defensin el territori de drets i llibertats, finalitat intrínseca en l’esperit fundacional de la Unió Europea.
 • Demanar expressament la derogació dels delictes contra la corona (arts. 485 – 491 CP), i especialment el delicte d’injúries contra la família reial (arts. 490·3 CP i 491 CP), per ser contrari a la Declaració Universal de Drets Humans i la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans.

A favor (10): ACS, JxS, CUP, ERC i Sra. Bibiana Pichardo

En contra (3): PSC

*! Despatx d’urgència: Moció a favor del dret de manifestació, en contra de la violència viscuda aquests dies i de suport als mossos i policia local.

 • Es rebutja la urgència.

Vots a favor de la urgència (6): PSC i JxS

Vots en contra (7): ACS, CUP, ERC i Sra. Bibiana Pichardo

Darrera actualització: 17.03.2021 | 13:33

Imatges

infografia