Consulta els resultats del Ple Ordinari del mes de novembre celebrat telemàticament

Dilluns, 7 de desembre de 2020 a les 00:00

El dijous 26 de novembre a les 19:30h es va celebrar el  Ple Ordinari (PL/2020/10) de forma telemàtica degut a les mesures de seguretat i higiene pel context sanitari per la COVID-19. El Ple va estar convocat per l’alcalde Marc Verneda Urbano, qui presideix l'òrgan amb la presència dels regidors i regidores que formen el consistori i va ser retransmès per Ràdio Sentmenat.

El Ple es va executar segons el programa previst a la seva convocatòria. Primerament amb la Part Resolutiva, on es va començar donant comptes dels decrets d’alcaldia aprovats pel consistori des de l’últim Ple, a continuació es van portar a votació els punts presentats a l’ordre de convocatòria; i finalment, la part per l’Activitat de Control on l’oposició va tenir el torn per a expressar les seves demandes i suggeriments. 

Prèviament a l’inici del Ple, l’Alcalde va explicar que la Sra. Bibiana Pichardo ha deixat de ser la portaveu i membre del grup muncipal d’ERC i ha passat a ser regidora no adscrita.

Seguidament, es va donar acte a la Part Resolutiva:

  1. Despatx d'ofici. On el govern municipal dona comptes dels decrets d’alcaldia aprovats des de l’últim ple ordinari.

No remet a votació, punt informatiu.

        2. Expedient PL/2019/10. Donar compte decret d'alcaldia 2020-1267 de canvi de tinences d'alcaldia

No remet a votació, punt informatiu.

3. Expedient 1482/2020. Planificació Pressupostària - Pla Econòmic Financer 2020-2021

S’aprova per unanimitat, amb els vots a favor: ASC, PSC, JxS, ERC, CUP i BP (Sra. Bibiana Pichardo).

       4. Expedient 2480/2020. Modificació de Crèdit 39/2020 - Crèdit extraordinari Can Fargues

S’aprova per unanimitat, amb els vots a favor: ASC, PSC, JxS, ERC, CUP i BP (Sra. Bibiana Pichardo).

        5. Expedient 2523/2020. Modificació de Crèdit 40/2020 - Crèdit extraordinari i suplement de crèdit inversions 2021

Aprovada amb els vots a favor: ACS, JxS, ERC, CUP i BP (Sra. Bibiana Pichardo).

Vots en contra: PSC.

6.Expedient 2538/2020. Modificació de Crèdit 42/2020 - Crèdit extraordinari mobiliari cultura i festes

S’aprova per unanimitat, amb els vots a favor: ACS, PSC, JxS, ERC, CUP i BP (Sra. Bibiana Pichardo) 

7. Expedient 2257/2020. Informació Economicofinancera Tercer trimestre 2020

No remet a votació, punt informatiu.

8. Expedient 438/2020. Derogar les Bases Reguladores Específiques per la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per les AMPAS i AFAS del municipi

S’aprova per unanimitat, amb els vots a favor: ASC, PSC, JxS, ERC, CUP i BP (Sra. Bibiana Pichardo)

9. Moció de suport al poble saharauí davant l’escalada militar al sàhara occidental 

S’aprova per unanimitat, amb els vots a favor: ACS, PSC, JxS, ERC, CUP i BP (Sra. Bibiana Pichardo).

10. Moció del Grup Municipal Socialista de suport del món local al teixit esportiu de Sentmenat davant l’aturada obligada de la seva activitat

Aprovada amb els vots a favor: ASC, PSC, JxS. 

En contra: ERC, CUP i BP (Sra. Bibiana Pichardo) 

11. Moció per instar el Govern a convocar un referèndum per decidir entre Monarquia i República

Aprovada amb els vots a favor: ASC, JxS, ERC, CUP i BP (Sra. Bibiana Pichardo) 

PSC no vota la moció.

El Ple acaba a les 23:30 hores havent realitzat el punt de precs i preguntes.

 

Darrera actualització: 17.03.2021 | 13:38

Imatges

info