Consulta el recull d'ajudes econòmiques i socials disponibles per pal·liar la crisi

Dimecres, 27 de maig de 2020 a les 00:00

Davant la crisi per pandèmia global i els seus efectes socials i econòmics, l'Ajuntament ha volgut fer un recull dels diferents ajuts públics oferts per diferents organismes per donar suport als col·lectius més afectats per la COVID-19.

AJUTS AL CONSUM DOMÈSTIC


·Descomptes en la factura de la llum

Ho poden sol·licitar totes les persones ja beneficiàries del Bo Social Elèctric. Les persones que no en són beneficiàries, hauran de tramitar l’ajuda mitjançant la sol·licitud del Bo Social clicant aquí.


·Ajuts per a famílies per a la factura de l'aigua

En el cas de la factura de l’aigua, s’aprova la reducció del 50% del cànon de l’aigua a tots els usuaris domèstics durant dos mesos (abril i maig). Per sol·licitar el cànon social de l’aigua cal accedir mitjançant tràmits GENCAT clicant aquí.


·Ajuts per moratòria per tall de servei de telèfon i/o internet

No cal fer cap sol·licitud, s’ha aprovat per decret que durant l’Estat d’Alarma no hi hagi cap tal de línia de telèfon i/o internet per cas de impagament.


AJUTS PER A TREBALLADORS


·Ajuts a Artistes

Ho poden sol·licitar les persones que treballen d’artistes i pateixin una reducció dels seus ingressos a causa de la COVID-19 i formin part del Règim General d’Artistes en espectacles públics i no puguin optar a la prestació d’atur general.


·Subsidi per a persones treballadores de la llar

Aplicable a persones empleades de la llar que hagin vist la seva jornada reduïda o hagin deixat de prestar serveis en alguns dels seus domicilis o en tots. Ho podran sol·licitar totes les persones que estiguessin donades d’alta en aquest règim especial abans de l’estat d’alarma.


·Ajuts per afectats per ERTO

Ho podran sol·licitar totes aquelles persones afectades per un ERTO.


·Fi de contractes temporals

Subsidi especial per als que finalitzessin contractes temporals de com a mínim dos mesos de durada durant l’estat d’alarma. Ho podran sol·licitar totes aquelles persones donades d’alta com a demandants d’ocupació, que no estiguin treballant ni per compte propi ni a jornada completa i que no estiguin perceben cap renda mínima, renda d'inclusió, salari social o ajudes anàlogues concedides per qualsevol administració pública.


·Adaptació i/o reducció de jornada per cures

Ho podran sol·licitar aquelles persones treballadores per compte d’altri que acrediten deures de cura respecte del cònjuge, parella de fet o de familiars de fins al segon grau i complexin certs requisits. Més informació clicant aquí.


AJUTS PER A L'ECONOMIA PERSONAL I FAMILIAR

·Ajornament de préstecs i targetes de crèdit

Ho podran sol·licitar les persones deutores d’hipoteques, préstecs no hipotecaris o crèdits que compleixin certs requisits. Troba més informació a aquest enllaç.


 

SUBVENCIONS PEL PAGAMENT DEL LLOGUER

Ho podran sol·licitar aquelles persones amb un lloguer de màxim 750 euros mensuals a la demarcació de Barcelona; de 500 euros mensuals a la de Girona o Tarragona; o de 450 euros mensuals a la demarcació de Lleida.Troba més informació clicant a aquest enllaç.

 


·Ajornament del pagament de l'impost sobre successions

S’aprova per Decret, no cal realitzar cap sol·licitud. La liquidació del pagament de l’impost sobre successions s’ajorna 2 mesos.


·Reemborsament de part dels plans de pensions

Ho podran sol·licitar les persones afectades per la crisi de la COVID-19, que estiguin a l’atur i es trobin en alguna de les situacions estipulades. Més informació clicant aquí.


AJUTS PER A L'HABITATGE


·Pagament del lloguer de l'habitatge habitual

Ho poden sol·licitar totes aquelles persones, amb residència legal a Catalunya, que disposin d’un contracte de lloguer d’acord amb la Llei d’Arrendaments Urbans, que sigui els seu habitatge habitual, que es trobin en situació de vulnerabilitat i que cumpleixin els requisits estipulats. Més informació clicant aquí.


·Ajornament de la hipoteca

Ho poden sol·licitar les persones deutores d'hipoteques, préstecs no hipotecaris o crèdits que compleixin els requisits estipulats. Més informació clicant aquí. 


·Moratòria dels desnonaments

Les persones llogateres en situació de vulnerabilitat, sense alternativa d'un altre habitatge, que tinguin una demanda de desnonament per manca de pagament del lloguer en curs, amb o sense una data de desnonament podran sol·licitar la seva aturada durant la decretació de l'Estat d'Alarma. 


·Pròrroga dels contractes de lloguer

Ho podran sol·licitar totes les persones titulars d'un contracte d'arrendament d'habitatge habitual que expiri durant l'estat d’alarma i fins a dos mesos després.


·Ajornament del lloguer (habitatges públics)

No cal fer cap sol·licitud, el Govern de la Generalitat ha  suspès la facturació dels mesos d’abril i maig dels contractes de lloguer inclosos en aquesta mesura i l’ajornament s’allargarà mentre duri la situació d’excepcionalitat.


·Ajornament del lloguer (grans propietaris)

Les persones i famílies en situació de vulnerabilitat que visquin en un habitatge d’un gran propietari, una empresa o  entitat pública que no sigui la Generalitat i que compleixin els requisits estipulats. Més informació clicant aquí. 


·Pagament del lloguer a majors de 65 anys i a dones víctimes de violència masclista

Ho podran sol·licitar totes aquelles persones majors de 65 anys i dones víctimes de violència masclista que van obtenir els ajuts al lloguer l’any 2019 o en van quedar excloses.


·Microcrèdits per pagar el lloguer (petits propietaris)

Ho podran sol·licitar totes aquelles persones i famílies en situació de vulnerabilitat que compleixin els requisits estipulats. Més informació clicant aquí.


AJUTS PER EMPRESES I AUTÒNOMS

Més informació sobre tots els ajuts a autònoms i empreses clicant aquí. 

Darrera actualització: 11.06.2020 | 11:18