L'escola bressol Sentmenuts reobre amb grups reduïts i horari de 9 a 13h

Dimarts, 16 de juny de 2020 a les 00:00

En el marc de la fase 2 de desescalada i amb les indicacions del Departament d’Educació de la Generalitat, l’escola bressol Sentmenuts ha reobert les seves portes per poder oferir un servei d’acollida a les famílies que ho necessiten, especialment a aquelles que s’han de reincorporar a la feina de forma presencial. Davant de la reobertura del centre, des de l’escola s’han pres les mesures d’higiene, seguretat i sanitàries determinades pel Departament de Salut.

Per poder reincorporar-se, els alumnes han de reunir els següents requisits:

  • Absència de simptomatologia compatible amb la Covid19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea ) o amb qualsevol quadre infecciós.
  • No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
  • Calendari de vacunes al dia.
  • Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una declaració responsable per tal de garantir que es comprèn la importància de no portar els infants amb símptomes a la llar, d’informar al centre educatiu de l’aparició de qualsevol cas de Covid19 en l’entorn familiar de l’infant i de mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència. Es recomana, per a tal efecte, que tant l’alumnat com les seves famílies es prenguin la temperatura diàriament abans d’entrar al centre. En el cas que el fill o la filla tingui febre o presenti algun símptoma compatibles amb el COVID-19 no podrà assistir al centre.
  • En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar.

Els infants s’han reincorporat a l’escola el dilluns dia 8 de juny, en grups reduïts de 5 infants per aula i en horari de 9 a 13h del migdia. Els infants de 4 a 12 mesos no podem reincorporar-se per ser el grup d’edat més vulnerable davant de la Covid19.

Dels infants matriculats aquest curs hi ha hagut una vintena de famílies que han sol.licitat la reincorporació dels infants a l’escola fins al dia 22 de juliol que finalitza el curs 2019-2020. Des de l’Ajuntament s’està treballant per la reobertura de les escoles el mes de setembre, d’acord amb les indicacions que vinguin donades del Departament d’Educació i de Salut.

Així mateix, des de que es va declarar el estat de alarma el passat mes de març, l’equip educatiu ha anat mantenint el contacte amb les famílies fent propostes amb la idea de fer un acompanyament davant d’una situació tant excepcional. També la nostre psicopedagoga, Silvia Ciprès, ha estat al nostre costat donant suport a les  famílies.

Darrera actualització: 16.06.2020 | 17:51