Sentmenat commemora el Dia Internacional contra la mutilació genital femenina

Dijous, 6 de febrer de 2020 a les 00:00

Avui dia 6 de febrer, i des del 2012, es commemora el dia internacional de Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina (MGF). Més de 200 milions de dones i nenes viuen amb els genitals mutilats.

La MGF és el nom genèric donat a aquelles pràctiques que impliquen l'extirpació total o parcial dels genitals externs femenins o altres agressions als òrgans genitals, amb l’objectiu d’eliminar el plaer sexual de les dones  per raons culturals, religioses o d'altres amb finalitat no terapèutica.

Aquesta pràctica és reconeguda, internacionalment, com una violació greu dels drets humans, com una forma de violència cap a la dona i una discriminació per raó de gènere que afecta a nenes i dones de totes les regions del mon.  És un acte de violència masclista que sovint genera complicacions físiques, psicològiques i sexuals a les nenes i dones.

La violència contra les dones s’ha convertit en un problema estructural. E dirigeix cap a les dones amb l’objectiu de mantenir o incrementar la seva subordinació al gènere masculí.

El seu origen es troba en la falta d’equitat en les relacions entre homes i dones en diferents àmbits i en la discriminació persistent cap a les dones. Es tracta d’un problema social present tant en l’àmbit domèstic com en el públic, en diferents vessants: física, sexual, psicològica, econòmica, cultural i altres, i afecta a les dones des del naixement fins a les dones d’edat avançada. No està confinada a una cultura, regió o paí específic, ni tampoc a grups específics de dones en la societat.

D’altra banda, encara molts països tenen legislacions precàries contra la violència de gènere, pel fet que el seu abordatge a través de les polítiques públiques no és transversal i és sens dubte insuficient. Justament amb diferències culturals, la forma en què les iniquitats de gènere es produeixen està relacionada amb les possibilitats que brinden els sistemes polítics, econòmics, sanitaris i de seguretat social en cada país per al desenvolupament dels seus ciutadans. Les polítiques públiques reforcen o minoren l’impacte del gènere sobre la salut de les dones i els homes perquè no existeixen polítiques neutres sinó solament “ cegues al gènere”. En aquest sentit, l’ordre social, el funcionament jurídic, institucional, les polítiques i els programes poden contribuir a una major igualtat o mantenir i fins i tot aprofundir i construir noves desigualtats.

Al nostre país, la MGF és delicte. Catalunya compta amb un sistema pioner, exemple de bona pràctica a nivell internacional, que es vehicula a través del Protocol d'actuacions per prevenir la mutilació genital femenina i que implica diversos departaments de la Generalitat de Catalunya.

No hi ha constància de l'exercici d'aquest tipus d'agressió contra les dones a territori català. De fet, es concentra als països d'origen aprofitant viatges curts o estades per vacances. D'aquí la importància d'una actuació preventiva ferma que inclogui el coneixement del viatge amb antelació, el compromís per escrit del pare i de la mare que no es practicarà cap mena de mutilació a la menor i les revisions ginecològiques a pediatria. Gràcies a modificacions del Codi Penal i de la Llei Orgànica del Poder Judicial, la MGF es pot perseguir i castigar encara que s'hagi practicat fora de les nostres fronteres.

 

Els diferents agents del municipi de Sentmenat treballen de forma transversal i coordinada per evitar aquesta barbàrie i posa en pràctica el Protocol de la Generalitat de Catalunya.

Darrera actualització: 13.02.2020 | 10:25