El Vallès Occidental declara l’emergència climàtica a la comarca i inicia la redacció d’un Pla de qualitat de l’aire

Dilluns, 16 de setembre de 2019 a les 00:00

El Consell d’alcaldies del Vallès Occidental, amb la presència de l’alcalde de Sentmenat Marc Verneda, ha aprovat avui declarar l’emergència climàtica a la comarca.

El Consell d’alcaldies ha acordat instar el Consell Comarcal a iniciar els tràmits per a la redacció i aprovació del Pla Supramunicipal d’Acció per a la Millora de la Qualitat de l’Aire. I també, instar el Consell Comarcal a la creació d’una taula política comarcal que impulsi l’elaboració del Pla esmentat, conjuntament amb els ajuntaments de la comarca no inclosos ja en cap altre pla supramunicipal, que identifiqui les mesures a emprendre, la seva temporalització, eventual finançament i resultats esperats. Així mateix, en farà seguiment i l’avaluació i determinarà el/s grups de treball que se’n puguin derivar per portar a terme l’encàrrec.

En l’acord aprovat avui també s’insta el Consell Comarcal a desenvolupar l’estratègia de manera coordinada amb el Vallès Oriental en el marc de l’estratègia d’acords i col•laboració entre les dues comarques, i també en col·laboració amb el Baix Llobregat, i coordinadament amb Comitè Estratègic del PEMV (Pla Específic de Mobilitat del Vallès), atesa la problemàtica comú que afecta l’eix Baix Llobregat-Vallès. Un altre punt de l’acord és sol·licitar a  la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona  suport tècnic, econòmic i polític a aquesta iniciativa.

En l’acord del Consell d’alcaldies es manifesta que “cal que definim les estratègies que hem de portar a terme com a territori i començar la seva implantació, de forma consensuada i ordenada per garantir-ne la seva efectivitat. No ens podem adormir i no ens volem adormir. Tenim pressa i per això hem cregut que aquest tema havia de ser cabdal en aquest mandat que avui comencem amb la Constitució del Consell d’alcaldesses i alcaldes. La contaminació atmosfèrica local té un rati d’afectació territorial molt reduït però pot arribar a tenir una afectació directa sobre la salut de les persones”.

El Vallès Occidental té declarats 12 dels seus 23 municipis com a Zona de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric per superar els nivells de contaminació en diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10), segons el Pla  d’actuació  per  a  la  millora  de  la qualitat de l’aire de la Generalitat de Catalunya, aprovat el setembre de 2014. Aquests són els municipis de Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, i Terrassa.

La contaminació atmosfèrica dels 40 municipis de la Regió  Metropolitana de Barcelona és una contaminació local que té una afectació a reduïda en extensió a Catalunya, només afecta al 2,3% del territori, però en canvi, afecta a un 60% de la població catalana: més de 4,6 milions d’habitants. 

Les  administracions  locals,  en  el  marc  de  les seves competències, han començat a  implementar estratègies en aquest sentit. També alguns municipis de la comarca. Per exemple, set dels municipis que estan a la Zona de Protecció Especial participen al Programa metropolità  de  mesures  contra  la  contaminació  atmosfèrica  de  l’Àrea  Metropolitana de Barcelona. Per part del Consell Comarcal del Vallès Occidental, aquest té inclòs al seu Pla d’Actuació Comarcal (PAC) 2016-2020 vigent, a l’eix central d’intervenció Eix 3 “Medi ambient i sostenibilitat”, el programa “Qualitat de l’aire”, amb la línia de treball “Per  lluitar contra el canvi climàtic”.

Tot i les mesures que s’han començat a implementar, el mes de juliol, la Comissió Europea ha obert la via cap a una possible sanció a l’estat espanyol per l’incompliment sistemàtic dels valors límit de diòxid de nitrogen (NO2) a les zones urbanes de Madrid, Barcelona i del Vallès-Baix Llobregat.

El Consell Comarcal ha participat a les diferents cimeres de la qualitat de l’aire que ha convocat el govern català i a les reunions d’urgència convocades aquest estiu, on s’han posat sobre la taula mesures que es podrien aplicar els propers mesos. També s’ha posat sobre la taula la nova llei

El Consell Comarcal es sumarà al moviment Friday for future i que durant la setmana del 20 al 27 de setembre portarem a terme una campanya de sensibilització a nivell comarcal en el marc de la #week for future. També serem a la manifestació convocada el dia 20 de setembre a nivell comarcal a Sabadell i donarem suport a les convocatòries de vaga mundial pel clima del dia 27 de setembre.

Darrera actualització: 16.09.2019 | 16:58