Queden suspesos per Reial Decret tots els terminis tributaris i administratius.

Dimecres, 18 de març de 2020 a les 00:00

Seguint el Reial Decret 8/2020 i el 463/2020, tots els terminis administratius i tributaris han quedat suspesos degut a l’estat d’alarma pel COVID-19.

Seguint el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, en la seva disposició addicional tercera, queden suspesos tots els terminis administratius.

De la mateixa manera, pel Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front al impacte econòmic i social del COVID-19 en el seu article 33, queden suspeses tots els terminis en l’àmbit tributari, pel que es recorda als contribuents que se’ls hi ampliarà el termini per a tramitacions pendents.

Darrera actualització: 27.03.2020 | 14:47