Acta del Ple Ordinari del 25/02/2016

Dilluns, 18 d'abril de 2016 a les 14:04

ORDRE DEL DIA
1. Despatx d’ofici
1.1.- Aprovació actes anteriors
1.2.- Decrets
1.3. Donar compte decrets
1.3.1. Decret compt. 170/2015
1.3.2. Decret compt. 171/2015
1.3.3. Decret compt. 172/2015
1.3.4. Decret compt. 013/2015
1.3.5. Decret RR.HH./ 04 /2016
1.4.- Donar compte acords juntes de govern
2.- Donar compte informació de l’execució pressupostària del 4t. Trimestre 2015
3.- Donar compte informació trimestral de morositat
4.- Aprovació modificació de crèdit número 2/2016
5.- Modificació de les bases reguladores de la concessió de subvencions municipals per adquisició de llibres de text i material escolar obligatori
6.- Acord d’especial protecció majors de 50 anys de la policia local
7.- Creació d’una comissió tècnica-política per elaborar un pla d’acollida municipal
7 bis.- Despatx d’urgència
7 bis .1.- Proposta aprovació modificació de crèdit núm. 3/2016
9.- Interpel·lacions, precs i preguntes

Darrera actualització: 18.04.2016 | 14:08