Mas d'en Cisa

Dimecres, 25 de març de 2020 a les 00:00

Fitxa Informació:

Dades Generals

Denominació: MAS D’EN CISA

Localització: Camí antic de Caldes

Època: Segle XVI-XX

Tipologia: MASIA

Classificació: 1.1.1

Règim Jurídic

Ref. Cadastral: 86.84.901

Qualificació Urbanística: 23

Ús Original: Habitatge/Explotació agrícola-ramadera 

Ús Actual: Habitatge 2na residència

Propietat: Particular

DADES DESCRIPTIVES

Descripció/Tipologia: És un edifici rectangular de dues plantes i tres crugies, de les quals la central és més ampla. Té un cos transversal situat al darrere de l'edifici, de construcció posterior. La coberta és a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. La composició funcional ve determinada per dues sales superposades que comuniquen les diferents dependències de la masia. Les sales es comuniquen per una escala situada a l'extrem oposat a l'entrada. Les finestres de la façana principal són de pedra esculpida. Manté el pati tancat.

 

Dades Històriques: A final del segle XII, era establert com a mas Vilar i apareix com mas d'En Cisa el segle XV. Formava part del territori del Condal.

Context:: Aïllada entre camps de conreu

Notes: L'estructura és a base de murs de pedra de paredar, els forjats estan formats per bigues i taules de fusta. Actualment el propietari els ha doblat amb biguetes de ciment i revoltó ceràmic. La coberta per bigues, llates i rajoles en sec i teula àrab. Les rajoles de la coberta (14x28) estan emblanquinades i alguna té pintada uns noms i la data, possiblement,  de re-construcció del teulat (1842 o 43 i el nom en una rajola ".arch" i en l'altra "baigol" . A la sala de la planta baixa hi ha un portal amb arc de mig punt i un rentamans, de dipòsit de pedra, encastat, amb tres cares en relleu (s. XVII-XIX), que està situat al mur de la façana principal. 

Bibliografia: CANYAMERES i RAMONEDA, Esteve, 1989. Aspectes de l’evolució històrica de Sentmenat, “X Ronda Vallesana. Sentmenat-El Farell”, UES, Sabadell.

VINYETS, J; CANYAMERES, E, 1988-96. Sentmenat. Nou itineraris d’interès, nº. 1. Sentmenat. Grup d’amics del Museu-Arxiu de Sentmenat.

Darrera actualització: 29.07.2021 | 11:37

Imatges