Can Baixeres

Dilluns, 30 de març de 2020 a les 00:00

Fitxa Informació:

Dades Generals

Denominació: Can Baixeres

Localització: Avinguda de Can Baixeres

Època: Segle XIX

Tipologia: MASIA

Classificació: 1.1.1

Règim Jurídic

Ref. Cadastral: 83.75.010

Qualificació Urbanística: 6

Ús Original: Habitatge/Explotació agrícola-ramadera

Ús Actual: Habitatge plurifamiliar

Propietat: Particular

DADES DESCRIPTIVES

Descripció/Tipologia: Edifici rectangular de tres plantes i tres crugies. Aquest edifici ha estat molt modificat interiorment i ha perdut la unitat funcional, actualment és com un bloc d'habitatges. L'aspecte de l'edifici fa pensar en una reedificació del segle XIX.

Dades Històriques: Durant els segles XIII i XIV s'anomenava el mas dels Horts, però, al segle XV, ja era derruït i no és fins el segle XVI, quan va ser reconstruït que va prendre el nom de can Baixeres del Bosc i a partir del XVIII, can Baixeres.

Context: Es situa al límit entre zona urbana i industrial

Bibliografia:  VINYETS, J; CANYAMERES, E, 1988-96. Sentmenat. Nou itineraris d’interès, nº. 8. Sentmenat. Grup d’amics del Museu-Arxiu de Sentmenat.

Darrera actualització: 29.07.2021 | 11:30

Imatges

ubicació