Transparència municipal

Dimarts, 24 d'agost de 2021 a les 01:00

Valoració política sobre el transcurs de juny i juliol de 2021

La transparència és un element clau per la CUP i condició sense la qual no s’entén i no és possible la pràctica política. Per tal d’apropar les institucions a la ciutadania i donar compte dels recursos públics que rebem la CUP-Amunt, hem fet públiques les despeses del grup municipal i els ingressos de les regidores durant aquests 2 anys de mandat. El detall es pot consultar al web cupsentmenat.wordpress.com

En resum: l’ingrés que fa l’ajuntament als grups municipals és de 250 € mensuals més 90 € per cada electe. La CUP en rebem 430 €. Creiem que aquesta aportació als grups municipals és excessiva i que no respon a les necessitats de despesa del municipi, per la qual cosa durant l’any 2020 hem aportat el gruix, per una banda, a Alerta Solidària 2.544 € (organització antirepressiva de l’esquerra independentista) i, per l’altra, hem retornat 1.224,50 € a l’Ajuntament.

De la resta, hem aportat 795,50 € a la CUP Nacional pel suport jurídic i comptable, hem fet una subscripció anual a La Directa de 140 € i 456 € ha sigut despeses bancàries i IRPF.

En quant a les assignacions als càrrecs electes, na Queralt i en Jaume, únicament cobren quan assisteixen als òrgans col·legiats:

Plens, Comissions,

Juntes de Govern o quan fan substitucions d’alcaldia.

De tot el que ingressen (havent descomptat un 15% d’IRPF), donen un 10% a la CUP Nacional. Na Queralt ha ingressat en aquests dos anys 14.547,65 € dels quals n’ha donat 1.454,77 € a la CUP. En Jaume per la seva banda, ha ingressat 12.320,75 € i n’ha donat 1.232,08 €.

Ambdues regidores compaginen la seva professió amb la tasca política. Si ho comparem amb altres temps, podem veure com la despesa en polítics ha disminuït molt.

En deu anys s’ha reduït un 40% del pressupost en aquest capítol.

L’any 2010 l’alcaldessa Núria Colomé de Convergència (JUNTS) tenia un sou de 83.917,89 €/ any i el total del pressupost pels càrrecs electes era de 227.659 € (amb un càrrec de confiança i una regidora alliberada que amb mitja dedicació cobrava 33.544 €/any). Actualment el sou de l’alcalde Marc Verneda és de 41.885,86 € i el pressupost destinat als electes és de 136.600,85 € (91.000 € d’estalvi respecte fa 10 anys!). Ara no hi ha regidors alliberats, ni càrrecs de confiança i només els tinents d’alcalde cobren les juntes de govern, no com en l’anterior mandat que les cobraven tots els regidors del govern PSC, JUNTS i PP.

Encoratgem a la resta de grups a fer públiques les seves despeses fent un exercici de transparència davant de la ciutadania com no s’ha fet mai.

És que potser trobarem algunes sorpreses “legals” però poc ètiques?

Bon estiu, gaudiu de la cultura, de l’aigua i la Festa Major. Seguim treballant amb passió per construir el poble que volem!

Darrera actualització: 24.08.2021 | 15:22