Reglament municipal del servei de recollida selectiva de residus municipals a Sentmenat

Dilluns, 10 d'octubre de 2022 a les 00:00

Reglament aprovat al ple municipal del 28 de juny de 2022

Els residus que són generats pels ciutadans, activitats econòmiques, institucions i actes festius al terme municipal de Sentmenat, i que són assimilables a la categoria de “residus municipals” són competència de l’Ajuntament. Aquesta competència és declarada com a servei públic de prestació obligatòria per l’actual legislació de règim local. Amb el present reglament l’Ajuntament disposa d’una eina per a la correcta regulació de la gestió dels residus, que es basa en criteris de sostenibilitat i que té per objectiu maximitzar el reciclatge de residus, minimitzar la seva generació, així com disposar d’un entorn urbà net i saludable. És igual d’important que el present servei assoleixi l’objectiu del compliment de reciclatge que exigeixen les directives comunitàries i l’ordenament legal de la Generalitat de Catalunya. A més, el present reglament esdevé un element necessari i imprescindible per a l’Ajuntament al dotar-la dels instruments reguladors, sancionadors i coercitius adequats i proporcionats per a poder garantir el compliment del servei definit per l’Ajuntament.

Darrera actualització: 10.10.2022 | 17:17