Ple ordinari del 7 de novembre

Dijous, 28 de novembre de 2019 a les 00.00 h

Ordre del dia:

A) Part resolutiva

1. Despatx d'ofici

2. Expedient 1785/2019. Aprovar modificació pressupostària 18/2019 mitjançant suplement de crèdit

3. Expedient 1813/2019. Aprovar modificació pressupostària 20/2019 mitjançant suplement de crèdit

4. Expedient 1873/2019. Aprovar modificació pressupostària 21/2019 mitjançant suplement de crèdit

5. Expedient 2029/2019. Aprovar modificació pressupostària 22/2019 mitjançant suplement de crèdit

6. Expedient 1984/2019. Aprovar modificació pressupostària 23/2019 mitjaçant suplement de crèdit

7. Expedient 1380/2019. Adhesió al pla de pensions de promoció conjunta per a l'administració local de Catalunya

8. Expedient 1035/2019. Aprovar Compte General corresponent a l'exercici 2018

9. Expedient 1786/2019. Reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 6

10.Expedient 1987/2019. Reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 7

11.Expedient 2055/2018. Ratificar decret d'alcaldia 2019-0952 d'actualització de les persones que formen la Comissió Tècnic Municipal de Patrimoni

12.Expedient 2051/2019. Modificació ordenances fiscals 2020

B) Activitat de control 

C) Precs i preguntes

Darrera actualització: 28.11.2019 | 08:48