Ajuts per l'escolarització nens/es de 0-3 anys curs 2016-2017

Dilluns, 18 d'abril de 2016 a les 11:46

Qui es pot beneficiar d’aquest ajut escolar?

Poden optar a l’atorgament dels ajuts les famílies empadronades a Sentmenat amb fills/es matriculats a les llars d’infants de titularitat municipal, que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides.

Poden sol·licitar els ajuts els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones bene¬ficiàries.

Dates de presentació de sol·licituds

del 13 al 23 de juny de 2016

Informació i presentació de les sol·licituds

Serveis Socials Bàsics, passeig de la Sagrera, 17
Oficina d’Atenció Ciutadana, plaça de la Vila, 1

Horaris

Serveis Socials Bàsics
de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Oficina d’Atenció Ciutadana
de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
dilluns i dimecres de 16 a 19 h.

No s’acceptaran sol·licituds fora del termini previst o amb la documentació requerida incomplerta

Darrera actualització: 13.05.2016 | 12:28