AJUTS Menjador Escolar curs 2018-2019

Dijous, 19 d'abril de 2018 a les 00:00
Qui es pot beneficiar d’aquest ajut escolar?
 
Es poden acollir a aquests ajuts els alumnes matriculats en un centre educatiu del Vallès Occidental sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria, durant el curs escolar corresponent a la convocatòria.
 
Poden sol·licitar els ajuts els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiàries.
 
Dates de presentació de sol·licituds
7 al 25 de maig de 2018
 
Informació i presentació de les sol·licituds
 
Serveis Socials Bàsics, passeig de la Sagrera, 17
Oficina d’Atenció Ciutadana, plaça de la Vila, 1
 
Horaris
Serveis Socials Bàsics
de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Oficina d’Atenció Ciutadana
de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
dilluns i dimecres de 16 a 19 h.
 
No s’acceptaran sol·licituds fora del termini previst o amb la documentació requerida incomplerta
 
Darrera actualització: 19.04.2018 | 13:42