AJUTS Menjador Escolar curs 2017-2018

Dijous, 20 d'abril de 2017 a les 14:55

Qui es pot beneficiar d’aquest ajut escolar?


Es poden acollir a aquests ajuts els alumnes matriculats en un centre educatiu del Vallès Occidental sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria, durant el curs escolar corresponent a la convocatòria.


Poden sol·licitar els ajuts els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiàries.


Dates de presentació de sol·licituds
del 15 de maig al 2 de juny de 2017

Informació i presentació de les sol·licituds

Serveis Socials Bàsics, passeig de la Sagrera, 17
Oficina d’Atenció Ciutadana, plaça de la Vila, 1

Horaris

Serveis Socials Bàsics
de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Oficina d’Atenció Ciutadana
de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
dilluns i dimecres de 16 a 19 h.

No s’acceptaran sol·licituds fora del termini previst o amb la documentació requerida incomplerta

Darrera actualització: 20.04.2017 | 14:55