L'Ajuntament de Sentmenat és l'òrgan de govern i administració del municipi, amb caràcter de Corporació de Dret Públic, i s'organitza amb la següent estructura:

Organització municipal bàsica:

• El Ple Municipal
• L' Alcalde
• La Junta de Govern
• Els Tinents d'Alcalde

Organització municipal complementària:

• Les Regidories-Delegades
• Les Comissions Informatives
• La Junta de Portaveus

Darrera actualització: 23.04.2015 | 09:26