Certificats digitals i signatures electròniques admeses

Segons la Llei de Signatura Electrónica 59/2003, un certificat electrònic és un document signat electrònicament per un prestador de serveis de certificació que vincula unes dades de verificació de signatura (clau pública) a un signant i confirma la seva identitat.

Els certificats digitals admesos per accedir als serveis que s'ofereixen dins la Seu electrònica són els emesos per les següents entitats prestadores de serveis de certificació:

Agència Catalana de Certificació
DNIe
• Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT)
• Camerfirma
• Firmaprofesional
• Asociación Nacional de Fabricantes
• Autoridad de Certificación de la Abogacía
• Agencia Notarial de Certificación
• Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana
• Izenpe
• ANF AC (Asociación Nacional de Fabricantes - Autoridad de Certificación)

Darrera actualització: 29.04.2015 | 04:40
Darrera actualització: 29.04.2015 | 04:40