Què fem?

Dimecres, 5 d'agost de 2020 a les 00:00

La Policia Local de Sentmenat amb l’objectiu de donar suport a la ciutadania, estem organitzats en diferents serveis:

 • Recepció de denuncies
 • Seguretat ciutadana: Dur a terme diligències de prevenció i actuacions destinades a evitar la comissió d’actes delictius.
 • Policia de Proximitat: Cooperar en la resolució de conflictes privats, quan siguin requerides a fer-ho
 • Policia assistencial com intervencions en accidents de qualsevol tipus, custòdia de menors que es troben en situació de desemparament, recerca de persones desaparegudes, assistències a gent gran o indigents, intervencions en conflictes veïnals o familiars, auxili d’automobilistes, protecció de víctimes o testimonis de delictes o facilitació d’informació de tipus general al ciutadà
 • Policia de trànsit: Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d’acord amb el que estableixen les normes de circulació.  Instruir atestats per accidents de circulació esdevinguts dins del nucli urbà.
 • Policia Administrativa, a fi d’assegurar el compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals, d’acord amb la normativa vigent.
 • Prestar auxili en accidents, catàstrofes i calamitats públiques, participant, d’acord amb el que disposen les lleis, en l’execució dels plans de protecció civil.
 • Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de medi ambient i de protecció de l’entorn
 • Via pública (obres, talls de carrer, reposició de senyals, estudis de mobilitat i senyalitzacions noves …)
 • Educació viària
 • Personal de Comunicacions
 • Animals domèstics (HELP GUAU)
 • Objectes perduts
 • Campanyes informatives i de prevenció
Darrera actualització: 29.07.2021 | 10:41